Arrest van het Hof (Grote kamer) van 15 maart 2022

A tegen Autorité des marchés financiers

Verzoek van de cour d'appel de Paris om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Interne markt voor financiële diensten – Marktmisbruik – Richtlijn 2003/6/EG en richtlijn 2003/124/EG – ‚Voorwetenschap’ – Begrip – Informatie die ‚concreet’ is – Informatie over de ophanden zijnde publicatie van een persartikel waarin aandacht wordt besteed aan een marktgerucht over een emittent van financiële instrumenten – Wederrechtelijk karakter van de mededeling van voorwetenschap – Uitzonderingen – Verordening (EU) nr. 596/2014 – Artikel 10 – Mededeling van voorwetenschap in het kader van de normale uitoefening van een beroep – Artikel 21 – Mededeling van voorwetenschap voor journalistieke doeleinden – Persvrijheid en vrijheid van meningsuiting – Openbaarmaking door een journalist aan een gebruikelijke informatiebron van informatie over de ophanden zijnde publicatie van een persartikel

Zaak C-302/20


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
22/04/2022 Autorité des marchés financiers
Samenvatting
ECLI:EU:C:2022:190
15/03/2022 Autorité des marchés financiers
Arrest
ECLI:EU:C:2022:190
15/03/2022 Autorité des marchés financiers
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Conclusie
ECLI:EU:C:2021:747
16/09/2021 Autorité des marchés financiers
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoek (PB)
04/09/2020 Autorité des marchés financiers
Verzoek om een prejudiciële beslissing
09/07/2020 Autorité des marchés financiers
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

nog niet gepubliceerd (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.12 Financiële diensten
      4.11.12.014
11 null
  11.12 null
    11.12.011
01 null
  01.02 null
    01.02.06
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.12 Financiële diensten
      4.11.12.01 Handel met voorkennis en marktmisbruik


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 09/07/2020

Datum van de conclusie

  • 16/09/2021

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

15/03/2022


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

Autorité des marchés financiers

Rechtsgeleerde noten

  1. Bruyas, Pierrick: Sociétés - Opérations d'initiés, Europe 2022, n° 5 Mai, comm. 163 (FR)
  2. Mock, Sebastian: Anstehende journalistische Berichterstattung über Gerüchte als Insiderinformation : zugleich Besprechung von EuGH, Urteil vom 15.3.2022, C-302/20 : A gegen Autorité des marchés financiers, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2022 p. 777-781 (DE)
  3. Zeitzmann, Sebastian: Was morgen in der Zeitung steht, darf ich Dir (nicht) sagen! : der Journalist als Insider : Anmerkung zu EuGH, Urteil vom 15.3.2022 – C-302/20, Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2022 p. 466-468 (DE)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Cour d'appel de Paris - Frankrijk

Onderwerp

  • Vrijheid van vestiging
  • Onderlinge aanpassing van de wetgevingen

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, Articles 622-1 et 622-2

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

grande chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Biltgen

Advocaat-generaal

Kokott

Procestaal/Procestalen

  • Frans

Taal/Talen van de conclusie

  • Duits