Domstolens Dom (Fjerde Afdeling) af 19. juli 2012.

A Oy.

Anmodning om præjudiciel afgørelse: Korkein hallinto-oikeus - Finland.

Sjette direktiv - fritagelser - artikel 15, nr. 6) - fritagelse af leveringer af luftfartøjer, som anvendes af luftfartsselskaber, som mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik - levering af luftfartøjer til en erhvervsdrivende, som stiller dem til rådighed for et sådant selskab - begrebet »flyv[ning] i udenrigstrafik [mod betaling]« - charterfly.

Sag C-33/11.


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
14/09/2012 A
Vis dokumenter i pdf-format
Dom
ECLI:EU:C:2012:482
19/07/2012 A
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:2012:482
19/07/2012 A
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:2012:249
26/04/2012 A
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Anmodning (EUT/EFT)
19/03/2011 A
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

offentliggjort i Elektronisk Samling af Afgørelser (Samling af Afgørelser - almindelig del)

genstand

Præjudiciel – Korkein hallinto-oikeus (Finland) – fortolkning af artikel 15, nr. 6), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – fritagelse for visse transaktioner vedrørende luftfartøjer, der anvendes af luftfartsselskaber, som mod betaling hovedsagligt driver virksomhed i udenrigstrafik – inkludering af transaktioner, der udføres af selskaber, som hovedsageligt driver chartervirksomhed i udenrigstrafik for at dække virksomheders og privatpersoners behov – levering af luftfartøjer til en erhvervsdrivende, der ikke selv mod betaling hovedsagligt driver virksomhed i udenrigstrafik, men som stiller luftfartøjet til rådighed for en erhvervsdrivende, der driver virksomhed på dette område

Systematisk oversigt

1.
1 Den Europæiske Unions retsorden
  1.07 fortolkning af EU-retten
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.07 Afgiftsfritagelser
          4.10.02.01.07.00 Alment
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.00 Alment
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.07 Afgiftsfritagelser
          4.10.02.01.07.05 Andre fritagelser
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.07 Afgiftsfritagelser
          4.10.02.01.07.05 Andre fritagelser


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

  • 21/01/2011

Datoen for forslaget til afgørelse

  • 26/04/2012

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

19/07/2012


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 89 fra 19.03.2011, s.11

Dom: EUT C 295 fra 29.09.2012, s.7

Sagens parter

A

Retsvidenskabelige kommentarer

  1. Mosbrucker, Anne-Laure: Exonération de TVA, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.44-45
  2. Raudszus, Holger ; Wagner, Sven: Vorstufenumsätze für die Seeschifffahrt und die Luftfahrt und Informationen zur Aufhebung des Freihafens Hamburg, EU-Umsatz-Steuerberater 2012 p.319-322Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême) - Finland

Emne

  • Fiskale bestemmelser
  • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Arvonlisäverolaki, 70 § 1

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

  • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

quatrième chambre (Cour)

Refererende dommer

Prechal

Generaladvokat

Cruz Villalón

Processprog

  • finsk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  • spansk