A Bíróság ítélete (hetedik tanács), 2019. június 5.

GT kontra HS

A Budai Központi Kerületi Bíróság (Magyarország) által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

Előzetes döntéshozatal – Fogyasztóvédelem – A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek – 93/13/EGK irányelv – A 3. cikk (1) bekezdése – A 4. cikk (2) bekezdése – A 6. cikk (1) bekezdése – Devizában nyilvántartott kölcsönszerződés – A belföldi pénznemben rendelkezésre bocsátott összegre alkalmazandó árfolyamnak a szerződés megkötését követően történő közlése a fogyasztóval

C-38/17. sz. ügy


Az oldal tetejére Az üggyel kapcsolatos dokumentumok
Dokumentum Dátum A felek neve Tárgy Curia EUR-Lex
Ítélet (HL)
19/07/2019 GT
ítélet
ECLI:EU:C:2019:461
05/06/2019 GT
EUR-Lex szöveg kétnyelvű EUR-Lex szöveg
Kérelem (HL)
19/05/2017 GT
pdf nézet
Az oldal tetejére A határozat vagy az ügy jogi elemzése

Határozatok Tára

az elektronikus EBHT-ban közzétették (Általános EBHT)

Tárgy

Nincs információ

Rendszerezett osztályozás

1.
4 Az Európai Unió belpolitikája
  4.18 Fogyasztóvédelem
    4.18.04 Tisztességtelen feltételek
      4.18.04.01 A szabályozás hatálya


Hivatkozások az ítélkezési gyakorlatra vagy jogszabályokra

Az indokolásban hivatkozva

Rendelkező rész

indítvány

Nincs információ


Dátum

Az eljárást megindító irat benyújtásának időpontja

  • 24/01/2017

Az indítvány ismertetésének időpontja

Nincs információ

A tárgyalás időpontja

Nincs információ

Kihirdetés időpontja

05/06/2019


Hivatkozások

A Hivatalos Lapban való közzététel

ítélet: HL C 263., 05.08.2019., 3o.

Kérelem/kereset: HL C 178., 06.06.2017., 2o.

A felek neve

GT

Kapcsolódó tanulmányok

Nincs információAz eljárás adatai

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés forrása

Budai Központi Kerületi Bíróság - Magyarország

Tárgy

  • Jogszabályok közelítése
  • Fogyasztóvédelem

Érintett nemzeti jogi rendelkezések

Nincs információ

Érintett nemzetközi jogi rendelkezések

Nincs információ

Eljárás és eredmény

  • Előzetes döntéshozatal

Ítélkező testület

septième chambre (Cour)

Előadó bíró

Prechal

Főtanácsnok

Wahl

Az eljárás nyelve(i)

  • magyar

Az indítvány nyelve(i)

    Nincs információ