Rozsudek Soudního dvora ze dne 9. března 1994.

TWD Textilwerke Deggendorf GmbH proti Bundesrepublik Deutschland.

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen - Německo.

Státní podpory.

Věc C-188/92.


Na začátek stránky Dokumenty k věci
Dokument Datum Jména účastníků řízení Oblast Curia EUR-Lex
Rozsudek
ECLI:EU:C:1994:90
09/03/1994 TWD v. Bundesrepublik Deutschland
Text v databázi EUR-Lex Dvojjazyčné zobrazení textu v databázi EUR-Lex
Rozsudek (Shrnutí)
ECLI:EU:C:1994:90
09/03/1994 TWD v. Bundesrepublik Deutschland
Stanovisko
ECLI:EU:C:1993:358
15/09/1993 TWD v. Bundesrepublik Deutschland
Text v databázi EUR-Lex Dvojjazyčné zobrazení textu v databázi EUR-Lex
Na začátek stránky Právní analýza rozhodnutí nebo věci

Sbírka soudních rozhodnutí

1994 I-00833

švédština XV/I-00059 finština XV/I-00067

Předmět

Nedostupná informace

Přehled systematického třídění

1.
B Evropské společenství (EHS/ES)
  B-09 Podpory poskytnuté státy
    B-09.04 Přezkum podpor Komisí
      B-09.04.08 Výkon rozhodnutí Komise a navrácení podpory
        B-09.04.08.01 Povinnosti členských států


Citace judikatury nebo právních předpisů

Odůvodnění citující

Výrok

Stanovisko


Data

Datum podání návrhu na zahájení řízení

 • 12/05/1992

Datum stanoviska

 • 15/09/1993

Datum jednání

Nedostupná informace

Datum vyhlášení

09/03/1994


Odkazy

Vyhlášení v Úředním věstníku

Žádost: Úř. věst. C 167, 04.07.1992, s.7

Rozsudek: Úř. věst. C 103, 11.04.1994, s.3

Jména účastníků řízení

TWD v. Bundesrepublik Deutschland

Komentáře právní nauky

 1. Nihoul, Paul: Journal des tribunaux / droit européen 1994 p.90
 2. X: Revue de jurisprudence fiscale 1994 p.442
 3. X: Europe 1994 Mai Comm. nº 180 p.9
 4. Pache, Eckhard: Keine Vorlage ohne Anfechtung? Zum Verhältnis des Vorabentscheidungsverfahrens nach Art.177 I lit.b EGV zur Nichtigkeitsklage nach Art.173 IV EGV, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 1994 p.615-620
 5. Ross, Malcolm: Limits on Using Article 177 EC, European Law Review 1994 p.640-644
 6. Hoskins, Mark: Common Market Law Review 1994 p.1399-1408
 7. Baratta, Roberto: Un "nuovo" limite al controllo giurisdizionale degli atti comunitari incidenti sulla sfera giuridica dei singoli, Giustizia civile 1995 I p.632-635
 8. Trautwein, Thomas: Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales Privatrecht und Europarecht 1995 p.70-71
 9. Daniele, Luigi: Il Foro italiano 1995 IV Col.113-115
 10. Joris, T.: S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 1995 p.362-368
 11. Simon, Denys: Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Institutions et ordre juridique communautaire, Journal du droit international 1995 p.438-440
 12. Gratani, Adabella: Effetti della scadenza dei termini per impugnare provvedimenti nazionali di esecuzione di atti comunitari, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 1995 p.164-165
 13. Turner, Sharon: Challenging EC Law before a National Court: a Further Restriction of the Rights of Natural and Legal Persons?, Irish Journal of European Law 1995 Vol.4 p.68-87Procesní analytické údaje

Původ předběžné otázky

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen - Německo

Oblast

 • Hospodářská soutěž
 • - Podpory poskytované státy

Uvedená ustanovení vnitrostátního práva

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)

Investitionszulagengesetz (InvZulG), Paragraph 2

Uvedená ustanovení mezinárodního práva

Nedostupná informace

Řízení a výsledek

 • Řízení o předběžné otázce

Soudní kolegium

Cour plénière (Cour)

Soudce zpravodaj

Rodríguez Iglesias

Generální advokát

Jacobs

Jednací jazyk(y)

 • němčina

Jazyk(y) stanoviska

 • angličtina