RegioJet
Case C-104/21
Top of the page Documents in the Case
Top of the page Legal analysis of the decision or of the case

Reports of Cases

Information not available

Subject-matter

Information not available

Systematic classification scheme

Information not available


Citations of case-law or legislation

References in grounds of judgment

Information not available

Operative part

Information not available

Opinion

Information not available


Dates

Date of the lodging of the application initiating proceedings

  • 19/02/2021

Date of the Opinion

Information not available

Date of the hearing

Information not available

Date of delivery

Information not available


References

Publication in the Official Journal

Information not available

Name of the parties

RegioJet

Notes on Academic Writings

Information not availableProcedural Analysis Information

Source of the question referred for a preliminary ruling

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře - Czech Republic

Subject-matter

  • Transport
  • Provisions governing the institutions
  • - Acts of the institutions

Provisions of national law referred to

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, art. 2, par. 9 et 23d, par. 4 Vyhláška č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb, art. 3, par.1, lettre a Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, art. 73, par. 4 Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy a státní organizaci Správa železnic, art. 3, par. 1, art. 4 par. 1, art. 5, par. 1, art. 8, par. 2, art. 9 et 12, par. 1 et 3

Provisions of international law referred to

Information not available

Procedure and result

  • Reference for a preliminary ruling

Formation of the Court

Information not available

Judge-Rapporteur

Information not available

Advocate General

Information not available

Language(s) of the Case

  • Czech

Language(s) of the Opinion

    Information not available