Beschikking van de president van de Vijfde kamer van het Hof van 19 juli 2021

ExxonMobil Production Deutschland GmbH tegen Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Umweltbundesamt

Verzoek van het Verwaltungsgericht Berlin om een prejudiciële beslissing

Zaak C-126/20


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Doorhaling (PB)
29/10/2021 ExxonMobil Production Deutschland
Beschikking
ECLI:EU:C:2021:642
19/07/2021 ExxonMobil Production Deutschland
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Conclusie
ECLI:EU:C:2021:457
03/06/2021 ExxonMobil Production Deutschland
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoek (PB)
12/06/2020 ExxonMobil Production Deutschland
Verzoek om een prejudiciële beslissing
06/03/2020 ExxonMobil Production Deutschland
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

Informatie niet beschikbaar

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

Informatie niet beschikbaar


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Informatie niet beschikbaar

Conclusie


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 06/03/2020

Datum van de conclusie

  • 03/06/2021

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

19/07/2021


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

ExxonMobil Production Deutschland

Rechtsgeleerde noten

Informatie niet beschikbaarAnalytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Verwaltungsgericht Berlin - Duitsland

Onderwerp

  • Milieu
  • - Vervuiling

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

cinquième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Lycourgos

Advocaat-generaal

Hogan

Procestaal/Procestalen

  • Duits

Taal/Talen van de conclusie

  • Engels