Domstolens Dom (Syvende Afdeling) af 27. oktober 2011.

Tanoarch s.r.o. mod Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky.

Anmodning om præjudiciel afgørelse: Najvyšší súd Slovenskej republiky - Slovakiet.

Skatter og afgifter - moms - fradragsret - overdragelse af en andel af rettigheder til en opfindelse, der indehaves af flere selskaber, til et selskab, som har ret til at udnytte opfindelsen i dens helhed - misbrug.

Sag C-504/10.


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
02/12/2011 Tanoarch
Dom
ECLI:EU:C:2011:707
27/10/2011 Tanoarch
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:2011:707
27/10/2011 Tanoarch
Anmodning (EUT/EFT)
12/02/2011 Tanoarch
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

2011 I-10853

genstand

Præjudiciel – Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovenien) fortolkning af Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, navnlig artikel 2 stk. 1 – overdragelse af en del af rettighederne til en opfindelse, der indehaves af flere virksomheder, til en virksomhed, der allerede har ret til at anvende opfindelsen i sin helhed – eventuel ret til at fradrage den betalte afgift

Systematisk oversigt

1.
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.02 Anvendelsesområde
          4.10.02.01.02.02 Afgiftspligtige personer
            4.10.02.01.02.02.01 Økonomisk virksomhed
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.08 Fradag og tilbagebetaling
          4.10.02.01.08.01 Fradragsrettens indtræden og omfang
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.00 Alment
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.08 Fradag og tilbagebetaling
          4.10.02.01.08.01 Fradragsrettens indtræden og omfang
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.08 Fradag og tilbagebetaling
          4.10.02.01.08.03 Begrænsninger i fradragsretten


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

  • 21/10/2010

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

27/10/2011


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 46 fra 12.02.2011, s.2

Dom: EUT C 370 fra 17.12.2011, s.15

Sagens parter

Tanoarch

Retsvidenskabelige kommentarer

  1. Kauff-Gazin, Fabienne: Droit de déduction à TVA et abus de droit, Europe 2011 Décembre Comm. nº 12 p.477Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque) - Slovakiet

Emne

  • Fiskale bestemmelser
  • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

  • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

septième chambre (Cour)

Refererende dommer

Silva de Lapuerta

Generaladvokat

Kokott

Processprog

  • slovakisk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

    Oplysningen er ikke tilgængelig