Est Wind Power
Kohtuasi C-11/22
Lehekülje algusse Kohtuasja dokumendid
Dokument Kuupäev Poolte nimed Valdkond Curia EUR-Lex Link
Kohtujuristi ettepanek
ECLI:EU:C:2023:241
23/03/2023 Est Wind Power
Eelotsusetaotlus
05/01/2022 Est Wind Power
Taotlus (ELT)
25/02/2022 Est Wind Power
Lehekülje algusse Kohtulahendi või kohtuasja juriidiline analüüs

Kohtulahendite kogumik

Teave puudub

Ese

Teave puudub

Süstemaatiline liigitamine

Teave puudub


Viited kohtupraktikale või õigusaktidele

Põhjenduses

Teave puudub

Resolutsioonis

Teave puudub

Kohtujuristi ettepanek


Kuupäevad

Hagi/kaebuse esitamise kuupäev

  • 05/01/2022

Ettepaneku kuupäev

  • 23/03/2023

Kohtuistungi kuupäev

12/01/2023

Kuulutamise kuupäev

12/10/2023


Viited muudes allikates

Avaldamine Euroopa Liidu Teatajas

Teave puudub

Poolte nimed

Est Wind Power

Kohtulahendite kommentaarid

Teave puudubMenetluse andmed

Eelotsuse küsimuse esitanud kohus

Tallinna Halduskohus - Eesti

Valdkond

  • Konkurents
  • - Riikide antav abi
  • Energeetika

Viidatud riigisisese õiguse sätted

Elektrituruseadus (Loi sur le marché de l’électricité), art. 59, par. 2.2 et 2.3 Ehitusseadustik (Code de la construction), art. 26, par. 4, et art. 38, par. 1 Planeerimisseadus (Loi sur la planification), art. 8, par. 3, points 1 à 3, et par. 5 et 6

Viidatud rahvusvahelise õiguse sätted

Teave puudub

Menetlus ja tulemus

  • Eelotsusetaotlus

Kohtukoosseis

Teave puudub

Ettekandja-kohtunik

Teave puudub

Kohtujurist

Rantos

Kohtumenetluse keel(ed)

  • eesti

Ettepaneku keel(ed)

    Teave puudub