Hotărârea Curții (Camera a doua) din 3 aprilie 2014

Cascina Tre Pini Ss împotriva Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare și alții

Cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato

Trimitere preliminară – Mediu – Conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică – Directiva 92/43/CEE – Situri de importanță comunitară – Revizuirea statutului unui astfel de sit în cazul survenirii unor fenomene de poluare sau de degradare a mediului – Legislație națională care nu prevede posibilitatea persoanelor vizate de a solicita o asemenea revizuire – Atribuirea unei puteri discreționare de a angaja din oficiu o procedură de revizuire a respectivului statut autorităților naționale competente

Cauza C‑301/12


Sus Documente ale cauzei
Document Data Numele părților Materie Curia EUR-Lex
Hotărâre (JO)
08/05/2014 Cascina Tre Pini
Afișare documente pdf
Hotărâre
ECLI:EU:C:2014:214
03/04/2014 Cascina Tre Pini
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Hotărâre (Sumar)
ECLI:EU:C:2014:214
03/04/2014 Cascina Tre Pini
Concluzii
ECLI:EU:C:2013:420
20/06/2013 Cascina Tre Pini
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Cerere (JO)
10/08/2012 Cascina Tre Pini
Afișare documente pdf
Sus Analiza juridică a deciziei sau a cauzei

Repertoriul jurisprudenței

publicată în Repertoriul electronic (Repertoriul general)

Obiect

Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare - Consiglio di Stato - Interpretarea articolelor 9 și 10 din Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale, precum și a faunei și a florei sălbatice (JO L 206, p. 7, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 109) - Situri de importanță comunitară (SIC) - Revizuirea statutului SIC în cazul survenirii unor fenomene de poluare sau de degradare a mediului – Legislație națională care nu prevede posibilitatea persoanelor vizate de a solicita o asemenea revizuire – Atribuirea unei puteri discreţionare autorităților competente în ceea ce privește inițierea din oficiu a procedurii de revizuire a statutului SIC - Lipsa evaluării periodice a condițiilor de revizuire a statutului SIC – Lipsa unei obligații de a informa persoanele vizate cu privire la o asemenea procedură

Plan de structurare sistematic

1.
4 Politica internă a Uniunii Europene
  4.234
233 null
  233.04 null
    233.04.02


Citate din jurisprudență sau din legislație

Motive care citează

Dispozitiv

Concluzii


Data

Data depunerii cererii de sesizare a instanţei

  • 20/06/2012

Data concluziilor

  • 20/06/2013

Data ședinţei

Informaţii nedisponibile

Data pronunţării

03/04/2014


Trimiteri

Publicare în Jurnalul Oficial

Hotărâre: JO C 159 26.05.2014, p.3

Cerere: JO C 258 25.08.2012, p.12

Numele părților

Cascina Tre Pini

Comentarii din doctrină

  1. Rajal, Bernd: EuGH: Natura 2000-Gebiete sind nicht in Stein gemeißelt!, Ecolex 2014 p.476-478 (DE)
  2. Broussy, Emmanuelle ; Cassagnabère, Hervé ; Gänser, Christian: Chronique de jurisprudence de la CJUE. Droit institutionnel - Manquement sur manquement, L'actualité juridique ; droit administratif 2014 p.1151 (FR)
  3. Thieffry, Patrick: Cour de justice, 2e ch., 3 avril 2014, Cascina Tre Pini Ss c/ Ministero dell'Ambiente e della Tutela des Teritorio e del Mare e.a., aff. C-301/12, ECLI:EU:C:2014:214, Jurisprudence de la CJUE 2014 (Ed. Bruylant - Bruxelles) 2014 p.293-295 (FR)
  4. Roset, Sébastien: Directives "Habitats" et déclassement d'une zone spéciale de conservation (ZSC), Europe 2014 Juin nº 6 p.40-41 (FR)Date analitice procedurale

Originea întrebării preliminare

Consiglio di Stato - Italia

Materie

  • Mediu

Dispoziții de drept național vizate

Informaţii nedisponibile

Dispoziții de drept internațional vizate

Informaţii nedisponibile

Procedură și rezultat

  • Trimitere preliminară

Complet de judecată

deuxième chambre (Cour)

Judecător raportor

Arestis

Avocat general

Kokott

Limba/Limbile de procedură

  • italiană

Limba/Limbile concluziilor

  • germană