Arrest van het Hof (Derde kamer) van 5 mei 2022

absoluts-bikes and more- GmbH & Co. KG tegen the-trading-company GmbH

Verzoek van het Bundesgerichtshof om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Bescherming van de consument – Richtlijn 2011/83/EU – Artikel 6, lid 1, onder m) – Overeenkomst op afstand tussen een consument en een handelaar – Verplichting van de handelaar om de consument op de hoogte te stellen van het bestaan van een commerciële garantie van de producent en van de voorwaarden ervan – Voorwaarden waaronder een dergelijke verplichting ontstaat – Inhoud van de informatie die aan de consument moet worden meegedeeld over de commerciële garantie van de producent – Invloed van artikel 6, lid 2, van richtlijn 1999/44/EG

Zaak C-179/21


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
17/06/2022 Victorinox
Samenvatting
ECLI:EU:C:2022:353
05/05/2022 Victorinox
Arrest
ECLI:EU:C:2022:353
05/05/2022 Victorinox
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoek (PB)
04/06/2021 Victorinox
Verzoek om een prejudiciële beslissing
23/03/2021 Victorinox
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

nog niet gepubliceerd (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.18 Consumentenbescherming
    4.18.02 Consumentenrechten - algemene bepalingen
      4.18.02.01 Toepassingsgebied van de regeling
        4.18.02.01.034
18 null
  18.02 null
    18.02.01 null
      18.02.01.034
18 null
  18.02 null
    18.02.01 null
      18.02.01.03
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.18 Consumentenbescherming
    4.18.07 Verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 23/03/2021

Datum van de conclusie

Informatie niet beschikbaar

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

05/05/2022


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

Victorinox

Rechtsgeleerde noten

  1. Thalhofer, Thomas ; Purucker, Anette: Informationspflichten von Online-Händlern über Herstellergarantien : Rs. C-179/21, Neue juristische Wochenschrift 2022 p. 1851-1854 (DE)
  2. Piller, Kerstin: Verbraucherschutz: Informationspflicht über werbewirksame Herstellergarantie seitens Online-Händler : C-179/21 (absoluts – bikes and more – GmbH & Co. KG, the-trading-company GmbH) : Anmerkung, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2022 p. 616-617 (DE)
  3. Bassani-Winckler, Vincent: Protection des consommateurs - Obligation d'information du professionnel, Europe 2022, n° 7 Juillet, comm. 250 (FR)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Bundesgerichtshof - Duitsland

Onderwerp

  • Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
  • Bescherming van consument

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), art. 3a Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), art. 312d et 479, par. 1, second alinéa Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (BGBEG), art. 246a, par. 1, premier alinéa, première phrase, point 9

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), art. 8, 3, 3a Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), art. 312d et 479, par. 1, et 443, par. 1 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (BGBEG), art. 246a, par. 1, premier alinéa, première phrase, point 9

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

troisième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Safjan

Advocaat-generaal

Pitruzzella

Procestaal/Procestalen

  • Duits

Taal/Talen van de conclusie

    Informatie niet beschikbaar