Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 12 mei 2022

Comune di Lerici tegen Provincia di La Spezia

Verzoek van de Consiglio di Stato om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Overheidsopdrachten – Beheer van afvalstoffen – ‚Inhousegunning’ – Richtlijn 2014/24/EU – Artikelen 12 en 72 – Verlies van ‚toezicht zoals op de eigen diensten’ na een combinatie van ondernemingen – Mogelijkheid voor de opvolgende ondernemer om de dienstverrichting voort te zetten

Zaak C-719/20


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
17/06/2022 Comune di Lerici
Arrest
ECLI:EU:C:2022:372
12/05/2022 Comune di Lerici
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoek (PB)
19/02/2021 Comune di Lerici
Verzoek om een prejudiciële beslissing
30/12/2020 Comune di Lerici
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

nog niet gepubliceerd (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.02 Overheidsopdrachten
      4.11.02.02 Algemene regeling inzake overheidopdrachten
        4.11.02.02.01 Toepassingsgebied
          4.11.02.02.01.09 "In house"-uitzondering
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.02 Overheidsopdrachten
      4.11.02.02 Algemene regeling inzake overheidopdrachten
        4.11.02.02.02 Verloop van de plaatsingsprocedures
          4.11.02.02.02.05 Gunning van de opdracht
            4.11.02.02.02.05.00 Algemeen


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 30/12/2020

Datum van de conclusie

Informatie niet beschikbaar

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

12/05/2022


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

Comune di Lerici

Rechtsgeleerde noten

  1. Bruyas, Pierrick: Marchés publics - Entité « in house », Europe 2022, n° 7 Juillet, comm. 235 (FR)
  2. Brown, Adrian: Where a public contract is initially awarded to an in-house entity, may the performance of that contract be continued by a company which later acquires that entity? : Comune de Lerici v Provincia di La Spezia (C-719/20), Public Procurement Law Review 2022 p. NA153-NA157 (EN)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Consiglio di Stato - Italië

Onderwerp

  • Vrijheid van vestiging
  • Vrij verrichten van diensten
  • Onderlinge aanpassing van de wetgevingen

Betrokken bepalingen van nationaal recht

decreto-legge 08/07/2002 n° 138, art. 3 bis, par. 2 bis legge 23/12/2014 n° 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), Art. 1, par. 611 et 612 decreto legislativo 15/01/1992 n° 50 decreto legislativo 17/03/1995 n° 175

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

quatrième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Lycourgos

Advocaat-generaal

Campos Sánchez-Bordona

Procestaal/Procestalen

  • Italiaans

Taal/Talen van de conclusie

    Informatie niet beschikbaar