A Bíróság május 31.-i ítélete: 1989.

I. Bettray kontra Staatssecretaris van Justitie.

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Raad van State - Hollandia.

344/87. sz. ügy


Az oldal tetejére Az üggyel kapcsolatos dokumentumok
Dokumentum Dátum A felek neve Tárgy Curia EUR-Lex
Ítélet (Összefoglaló)
ECLI:EU:C:1989:226
31/05/1989 Bettray kontra Staatssecretaris van Justitie
ítélet
ECLI:EU:C:1989:226
31/05/1989 Bettray kontra Staatssecretaris van Justitie
EUR-Lex szöveg kétnyelvű EUR-Lex szöveg
indítvány
ECLI:EU:C:1989:113
08/03/1989 Bettray kontra Staatssecretaris van Justitie
EUR-Lex szöveg kétnyelvű EUR-Lex szöveg
Az oldal tetejére A határozat vagy az ügy jogi elemzése

Határozatok Tára

1989 01621

Tárgy

Nincs információ

Rendszerezett osztályozás

1.
B Európai Közösség (EGK/EK)
  B-04 Személyek és szolgáltatások szabad mozgása
    B-04.02 Munkavállalók
      B-04.02.00 Általános
B Európai Közösség (EGK/EK)
  B-04 Személyek és szolgáltatások szabad mozgása
    B-04.02 Munkavállalók
      B-04.02.00 Általános


Hivatkozások az ítélkezési gyakorlatra vagy jogszabályokra

Az indokolásban hivatkozva

Rendelkező rész

indítvány


Dátum

Az eljárást megindító irat benyújtásának időpontja

  • 06/11/1987

Az indítvány ismertetésének időpontja

  • 08/03/1989

A tárgyalás időpontja

Nincs információ

Kihirdetés időpontja

31/05/1989


Hivatkozások

A Hivatalos Lapban való közzététel

Kérelem/kereset: HL C 339., 17.12.1987., 14o.

ítélet: HL C 160., 27.06.1989., 8o.

A felek neve

Bettray kontra Staatssecretaris van Justitie

Kapcsolódó tanulmányok

  1. W.F.: Migrantenrecht 1989 p.247-248
  2. Watson, Philippa: Free Movement of Workers: Recent Cases, European Law Review 1989 p.422-424
  3. Boutard-Labarde, Marie-Chantal: Chronique de jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Libre circulation des personnes et des services, Journal du droit international 1990 p.475-476
  4. X: Il Foro italiano 1991 IV Col.202-203Az eljárás adatai

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés forrása

Raad van State - Hollandia

Tárgy

  • A munkavállalók szabad mozgása

Érintett nemzeti jogi rendelkezések

Wet sociale werkvoorziening

Érintett nemzetközi jogi rendelkezések

Nincs információ

Eljárás és eredmény

  • Előzetes döntéshozatal

Ítélkező testület

Cour plénière (Cour)

Előadó bíró

Rodríguez Iglesias

Főtanácsnok

Jacobs

Az eljárás nyelve(i)

  • holland

Az indítvány nyelve(i)

  • angol