A Bíróság ítélete (nagytanács), 2020. március 3.

Marc Gómez del Moral Guasch kontra Bankia SA

A Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Spanyolország) által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

Előzetes döntéshozatal – Fogyasztóvédelem – 93/13/EGK irányelv – A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek – Jelzálog‑fedezetű kölcsönszerződés – Változó kamatláb – A takarékpénztárak jelzálog‑fedezetű kölcsönein alapuló referenciamutató – Jogszabályi vagy közigazgatási rendelkezésből eredő mutató – Az ilyen feltétel eladó vagy szolgáltató általi egyoldalú beillesztése – Az átláthatósági követelmény nemzeti bíróság általi vizsgálata – A feltétel tisztességtelen jellege megállapításának következményei

C-125/18. sz. ügy


Az oldal tetejére Az üggyel kapcsolatos dokumentumok
Dokumentum Dátum A felek neve Tárgy Curia EUR-Lex
Ítélet (HL)
24/04/2020 Gómez del Moral Guasch
ítélet
ECLI:EU:C:2020:138
03/03/2020 Gómez del Moral Guasch
EUR-Lex szöveg kétnyelvű EUR-Lex szöveg
Összefoglalás
ECLI:EU:C:2020:138
03/03/2020 Gómez del Moral Guasch
indítvány
ECLI:EU:C:2019:695
10/09/2019 Gómez del Moral Guasch
EUR-Lex szöveg kétnyelvű EUR-Lex szöveg
Kérelem (HL)
13/04/2018 Gómez del Moral Guasch
pdf nézet
Végzés
ECLI:EU:C:2018:253
10/04/2018 Gómez del Moral Guasch
Az oldal tetejére A határozat vagy az ügy jogi elemzése

Határozatok Tára

az elektronikus EBHT-ban közzétették (Általános EBHT)

Tárgy

Nincs információ

Rendszerezett osztályozás

1.
4 Az Európai Unió belpolitikája
  4.18 Fogyasztóvédelem
    4.18.04 Tisztességtelen feltételek
      4.18.04.01 A szabályozás hatálya
4 Az Európai Unió belpolitikája
  4.18 Fogyasztóvédelem
    4.18.04 Tisztességtelen feltételek
      4.18.04.03 A nemzeti bíróság hatásköre és kötelezettségei
4 Az Európai Unió belpolitikája
  4.18 Fogyasztóvédelem
    4.18.04 Tisztességtelen feltételek
      4.18.04.00 Általánosságok
4 Az Európai Unió belpolitikája
  4.18 Fogyasztóvédelem
    4.18.04 Tisztességtelen feltételek
      4.18.04.03 A nemzeti bíróság hatásköre és kötelezettségei
4 Az Európai Unió belpolitikája
  4.18 Fogyasztóvédelem
    4.18.04 Tisztességtelen feltételek
      4.18.04.04 A feltétel tisztességtelen jellege megállapításának hatásai


Hivatkozások az ítélkezési gyakorlatra vagy jogszabályokra

Az indokolásban hivatkozva

Rendelkező rész

indítvány


Dátum

Az eljárást megindító irat benyújtásának időpontja

  • 16/02/2018

Az indítvány ismertetésének időpontja

  • 10/09/2019

A tárgyalás időpontja

Nincs információ

Kihirdetés időpontja

03/03/2020


Hivatkozások

A Hivatalos Lapban való közzététel

Nincs információ

A felek neve

Gómez del Moral Guasch

Kapcsolódó tanulmányok

  1. Rigaux, Anne: Protection des consommateurs - Clauses abusives, Europe 2020, n° 5 Mai, Comm. 168 (FR)Az eljárás adatai

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés forrása

Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Barcelona - Spanyolország

Tárgy

  • Jogszabályok közelítése
  • Fogyasztóvédelem

Érintett nemzeti jogi rendelkezések

Nincs információ

Érintett nemzetközi jogi rendelkezések

Nincs információ

Eljárás és eredmény

  • Előzetes döntéshozatal

Ítélkező testület

grande chambre (Cour)

Előadó bíró

Rodin

Főtanácsnok

Szpunar

Az eljárás nyelve(i)

  • spanyol

Az indítvány nyelve(i)

  • francia