Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 2 april 2020

Caisse pour l'avenir des enfants tegen FV en GW

Verzoek van Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luxemburg) om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Artikel 45 VWEU – Sociale zekerheid van migrerende werknemers – Verordening (EG) nr. 883/2004 – Artikel 1, onder i) – Vrij verkeer van werknemers – Gelijke behandeling – Sociale voordelen – Richtlijn 2004/38/EG – Artikel 2, punt 2 – Verordening (EU) nr. 492/2011 – Artikel 7, lid 2 – Kinderbijslag – Begrip ,gezinsleden’ – Uitsluiting van het kind van de echtgenoot van een niet-ingezeten werknemer – Verschil in behandeling met het kind van de echtgenoot van ingezeten werknemers – Rechtvaardiging

Zaak C-802/18


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
19/06/2020 Caisse pour l'avenir des enfants (Kind van de echtgenoot van een grensarbeider)
Arrest
ECLI:EU:C:2020:269
02/04/2020 Caisse pour l'avenir des enfants (Kind van de echtgenoot van een grensarbeider)
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoek (PB)
15/02/2019 Caisse pour l'avenir des enfants (Kind van de echtgenoot van een grensarbeider)
Verzoek om een prejudiciële beslissing
19/12/2018 Caisse pour l'avenir des enfants (Kind van de echtgenoot van een grensarbeider)
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

nog niet gepubliceerd (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.04 Vrij verkeer van personen en diensten
    4.04.01 Werknemers
      4.04.01.01 Gelijkheid van behandeling
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.04 Vrij verkeer van personen en diensten
    4.04.05 Sociale zekerheid
      4.04.05.01 Bepalingen die gelijkelijk gelden voor de verschillende categorieën uitkeringen
        4.04.05.01.04 Materiële werkingssfeer van de verordeningen
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.04 Vrij verkeer van personen en diensten
    4.04.05 Sociale zekerheid
      4.04.05.01 Bepalingen die gelijkelijk gelden voor de verschillende categorieën uitkeringen
        4.04.05.01.04 Materiële werkingssfeer van de verordeningen
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.04 Vrij verkeer van personen en diensten
    4.04.05 Sociale zekerheid
      4.04.05.01 Bepalingen die gelijkelijk gelden voor de verschillende categorieën uitkeringen
        4.04.05.01.02 Personele werkingssfeer van de verordeningen
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.04 Vrij verkeer van personen en diensten
    4.04.01 Werknemers
      4.04.01.01 Gelijkheid van behandeling
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.04 Vrij verkeer van personen en diensten
    4.04.01 Werknemers
      4.04.01.01 Gelijkheid van behandeling


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

 • 19/12/2018

Datum van de conclusie

Informatie niet beschikbaar

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

02/04/2020


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

Caisse pour l'avenir des enfants (Kind van de echtgenoot van een grensarbeider)

Rechtsgeleerde noten

 1. Gazin, Fabienne: Circulation des travailleurs - Allocation familiale, Europe 2020, n° 6 Juin, Comm. 188 (FR)
 2. Morsa, Marc: Un État membre ne peut pas refuser de verser une allocation familiale pour l’enfant du conjoint d’un travailleur frontalier, Journal de droit européen 2020 nº 9 p. 394-398 (FR)
 3. Strban, Grega: Case C-802/18 Caisse pour l'avenir des enfants v FV, GW: Equal treatment of workers or of children?: Note on Case C-802/18 Caisse pour l’avenir des enfants, 2 April 2020 and pending cases against Austria, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2020 p. 522–528 (EN)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Conseil supérieur de la sécurité sociale - Luxemburg

Onderwerp

 • Vrij verkeer van werknemers
 • Sociale zekerheid
 • Burgerschap van de Unie

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

 • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

sixième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Jääskinen

Advocaat-generaal

Szpunar

Procestaal/Procestalen

 • Frans

Taal/Talen van de conclusie

  Informatie niet beschikbaar