Domstolens Dom (Fjerde Afdeling) af 19. november 2009.

Don Bosco Onroerend Goed BV mod Staatssecretaris van Financiën.

Anmodning om præjudiciel afgørelse: Hoge Raad der Nederlanden - Nederlandene.

Sjette momsdirektiv - fortolkning af artikel 13, punkt B, litra g), og artikel 4, stk. 3, litra a) - levering af en grund med en delvist nedrevet bygning, som skal erstattes af en nyopført bygning - momsfritagelse.

Sag C-461/08.


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
30/01/2010 Don Bosco Onroerend Goed
Vis dokumenter i pdf-format
Dom
ECLI:EU:C:2009:722
19/11/2009 Don Bosco Onroerend Goed
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:2009:722
19/11/2009 Don Bosco Onroerend Goed
Anmodning (EUT/EFT)
21/03/2009 Don Bosco Onroerend Goed
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

2009 I-11079

genstand

Præjudiciel – Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) – fortolkning af artikel 4, stk. 3, litra a), sammenholdt med artikel 13, punkt B, litra g), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – afgiftspligt for levering af en bygning eller en del af en bygning med tilhørende jord, som finder sted før første indflytning – levering af en bygning, der er delvist nedrevet med henblik på opførelse af en ny bygning

Systematisk oversigt

1.
B Det Europæiske Fællesskab (EØF/EF)
  B-10 Fiskale bestemmelser
    B-10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      B-10.02.01 Merværdiafgift
        B-10.02.01.02 Anvendelsesområde
          B-10.02.01.02.02 Afgiftspligtige personer
            B-10.02.01.02.02.03 Andre afgiftspligtige personer
B Det Europæiske Fællesskab (EØF/EF)
  B-10 Fiskale bestemmelser
    B-10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      B-10.02.01 Merværdiafgift
        B-10.02.01.07 Afgiftsfritagelser
          B-10.02.01.07.02 Fritagelse i forbindelse med andre aktiviteter
            B-10.02.01.07.02.07 Levering af bygninger eller dele heraf


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 23/10/2008

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

19/11/2009


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 69 fra 21.03.2009, s.16

Dom: EUT C 24 fra 30.01.2010, s.13

Sagens parter

Don Bosco Onroerend Goed

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. Hörmann, Julia: Lieferung eines Grundstücks mit Abrissgebäude stellt Lieferung eines unbebauten Grundstücks im Sinne der Mwst-RL dar, European Law Reporter 2010 p.50-53 (DE)
 2. De Wit, W.: Beslissingen in belastingzaken 2011 nº 14 (NL)
 3. Van der Paardt, R.N.G.: Don Bosco en onroerende zaaklichaam; status bouwterrein rechtvaardigt de vrijstelling overdrachtsbelasting, Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2011 p.565-575 (NL)
 4. Nusmeier, M. ; Zijlstra, P.F.: BTW-behandeling van bouwterreinen aan vervaardiging toe?, Weekblad voor fiscaal recht 2011 p.1505-1512 (NL)
 5. Huisman, Nicolette ; Naalden, Joris: The ECJ's Don Bosco Decision Settles Dutch VAT Issue, Tax Notes International 2012 p.1053-1055 (EN)
 6. Becks, J.P.W.H.T. ; Teeuwsen, H.G.J.: Don Bosco uitontwikkeld: nieuwe uitdagingen voor vastgoedpraktijk en notaris, Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2013 p.1139-1144 (NL)
 7. Bilkštytė, Rūta ; Krasovskis, Andžej: Žemės statyboms pardavimas vs. senų pastatų griovimo paslaugos, Juristo patarimai 2015 n°3 p.28 (LT)
 8. Režek, Erika: Turistični aranžmaji - paketne (sestavljene) dobave, Davčno-finančna praksa : davki, finance, zavarovalnistvo 2018 n° 12 p.10-12 (SL)
 9. Zadelhoff, Bart G. van: Don Bosco of non Bosco : btw-bouwterrein of niet, Weekblad voor fiscaal recht 2020 p. 1034-1036 (NL)Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Hoge Raad der Nederlanden - Nederlandene

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

quatrième chambre (Cour)

Refererende dommer

von Danwitz

Generaladvokat

Trstenjak

Processprog

 • nederlandsk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  Oplysningen er ikke tilgængelig