Arrest van het Hof (Grote kamer) van 13 november 2018

Levola Hengelo BV tegen Smilde Foods BV

Verzoek van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Intellectuele eigendom – Harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij – Richtlijn 2001/29/EG – Werkingssfeer – Artikel 2 – Reproductierechten – Begrip ‚werk’ – Smaak van een voedingsmiddel

Zaak C-310/17


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
14/12/2018 Levola Hengelo
Arrest
ECLI:EU:C:2018:899
13/11/2018 Levola Hengelo
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Arrest (Samenvatting)
ECLI:EU:C:2018:899
13/11/2018 Levola Hengelo
Conclusie
ECLI:EU:C:2018:618
25/07/2018 Levola Hengelo
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoek (PB)
28/07/2017 Levola Hengelo
Zie pdf-documenten
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

nog niet gepubliceerd (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.09 Geharmoniseerde intellectuele-eigendomstitels
      4.11.09.03 Auteursrecht en naburige rechten
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.09 Geharmoniseerde intellectuele-eigendomstitels
      4.11.09.03 Auteursrecht en naburige rechten
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.09 Geharmoniseerde intellectuele-eigendomstitels
      4.11.09.03 Auteursrecht en naburige rechten


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

 • 29/05/2017

Datum van de conclusie

 • 25/07/2018

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

13/11/2018


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Arrest: PB C 16 van 14.01.2019, blz.16

Verzoek: PB C 269 van 14.08.2017, blz.8

Naam van de partijen

Levola Hengelo

Rechtsgeleerde noten

 1. Uphoff, Boris ; Morelli, Laura: Die Entscheidung fürht aus der Perspektive des Urhebers sowie Dritter zu Rechtssicherheit und steht im Einklang mit dem EU-Markenrecht, Betriebs-Berater 2018 p.2958 (DE)
 2. Walter, Michel M.: Kein Urheberrechtsschutz des Geschmacks von Lebensmitteln, MR-Int : Internationale Rundschau zum Medienrecht, IP- & IT-Recht 2018 N°3-4 p.119-120 (DE)
 3. Skubic, Zoran: Okusa živila (še) ni mogoče zavarovati z avtorsko pravico, Pravna praksa 2018 nº 49-50 p.36-37 (SL)
 4. Schack, Haimo: Kein Urheberrechtsschutz für Lebensmittelgeschmack mangels Werckcharakter, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2019 p.75 (DE)
 5. Coche, Eugénie: Heks'nkaas or the "fifty shades of taste" explained by the CJEU through EU copyright law, European Intellectual Property Review 2019 p.173-180 (EN)
 6. Schulze, Gernot: Urheberrechtsschutz für den Geschmack von Lebensmitteln?, Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2019 p.157-160 (DE)
 7. Van Gompel, S.J.: Smaak, auteursrecht en objectafbakening: over perceptie en bepaalbaarheid, AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2019 p.9-16 (NL)
 8. Dijkman, Léon: CJEU rules that taste of a food product is not protectable by copyright, Journal of Intellectual Property Law and Practice 2019 Vol.14 N°2 p.85-87 (EN)
 9. Simon, Denys: Protection des saveurs, Europe 2019 Janvier Comm. nº 1 p.45-46 (FR)
 10. Grosheide, F.W.: Het geharmoniseerde auteursrechtelijke werkbegrip, Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2019 p.136-146 (NL)
 11. Visser, D.J.G.: Geen auteursrecht op smaak, Ars aequi 2019 n°68 p.390-394 (NL)
 12. Sganga, Caterina: Say nay to a tastier copyright : why the CJEU should deny copyright protection for taste (and smells), Journal of Intellectual Property Law and Practice 2019 Vol.14 N°3 p.187-196 (EN)
 13. Sganga, Caterina: The notion of "work" in EU copyright law after Levola Hengelo: one answer given, three question marks ahead, European Intellectual Property Review 2019 p.415-424 (EN)
 14. Spoor, J.H.: C-310/17, Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2019 nº 37/38 p.5056-5059 (NL)
 15. Bruguière, Jean-Michel: Oeuvres protégées, Propriétés intellectuelles 2019 n° 70 p.18-21 (FR)
 16. Matej, Michalec: Pojem dielo v európskom autorskom práve po rozsudku Súdneho dvora EU vo veci c-310/17, Bulletin slovenskej advokácie 2019 n° 6 p.16-21 (SK)
 17. Rubino, Vito: Gli alimenti come opere d'arte ? Certezza del diritto e sviluppo economico nella recente sentenza Levola della Corte di giutizia, Rivista di diritto agrario 2019 1 p.42-54 (IT)
 18. Cabay, Julien ; Gotzen, Frank: une saveur n'est pas une oeuvre: "Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute", Revue de droit commercial belge 2019 p.793-811 (FR)
 19. Gheorghiu, Gheorghe: Obiectul protecţiei prin drept de autor : evoluţii jurisprudenţiale, Revista Romana de Dreptul Proprietatii Intelectuale 2019 nº 4 (61) p. 42-55 (RO)
 20. Quaedvlieg, Antoon: Les saveurs et l’identification de l’oeuvre, Revue internationale du droit d'auteur 2019 nº 260 p. 5-38 (FR)
 21. Quaedvlieg, Antoon: Flavours and the identification of a work, Revue internationale du droit d'auteur 2019 nº 260 p. 5-36 (EN)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden - Nederland

Onderwerp

 • Vrijheid van vestiging
 • Vrij verrichten van diensten
 • Intellectuele, industriële en commerciële eigendom
 • Onderlinge aanpassing van de wetgevingen

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques - Acte de Paris modifié (28/09/1979), article 2, paragraphe 1

Procedure en resultaat

 • Prejudiciële verwijzing
 • Prejudiciële verwijzing : afdoening zonder beslissing

Rechtsprekende formatie

grande chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Vilaras

Advocaat-generaal

Wathelet

Procestaal/Procestalen

 • Nederlands

Taal/Talen van de conclusie

 • Frans