C.N.N.
Zaak C-631/22
Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex Link
Verzoek om een prejudiciële beslissing
07/10/2022 C.N.N.
Verzoek (PB)
06/01/2023 C.N.N.
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

Informatie niet beschikbaar

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

Informatie niet beschikbaar


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Informatie niet beschikbaar

Dictum

Informatie niet beschikbaar

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 07/10/2022

Datum van de conclusie

Informatie niet beschikbaar

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

Informatie niet beschikbaar


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

C.N.N.

Rechtsgeleerde noten

Informatie niet beschikbaarAnalytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares - Spanje

Onderwerp

  • Sociaal beleid
  • Fundamentele rechten
  • - Handvest van de grondrechten
  • Beginselen, doelstellingen en taken genoemd in de Verdragen

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, art. 49.1.e) Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, art. 193, 194.1 et 2, et 196 Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, art. 4.1 et 2, 40 et 63

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (13/12/2006), préambule, sous e), article 1er, 2, et 27, paragraphe 1

Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

Informatie niet beschikbaar

Rechter-rapporteur

Informatie niet beschikbaar

Advocaat-generaal

Informatie niet beschikbaar

Procestaal/Procestalen

  • Spaans

Taal/Talen van de conclusie

    Informatie niet beschikbaar