Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 26 februari 2020

Stanleyparma Sas di Cantarelli Pietro & C. en Stanleybet Malta Ltd tegen Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna – SOT Parma

Verzoek van de Commissione tributaria provinciale di Parma om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Vrij verrichten van diensten – Artikel 56 VWEU – Kansspelen – Belastingen – Beginsel van non-discriminatie – Uniforme belasting op weddenschappen

Zaak C-788/18


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex Link
Verzoek om een prejudiciële beslissing
14/12/2018 Stanleyparma en Stanleybet Malta
Verzoek (PB)
08/03/2019 Stanleyparma en Stanleybet Malta
Arrest
ECLI:EU:C:2020:110
26/02/2020 Stanleyparma en Stanleybet Malta
Arrest (PB)
03/04/2020 Stanleyparma en Stanleybet Malta
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

gepubliceerd in de digitale Jurisprudentie (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.04 Vrij verkeer van personen en diensten
    4.04.03 Vrij verrichten van diensten
      4.04.03.01 Diverse diensten


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 14/12/2018

Datum van de conclusie

Informatie niet beschikbaar

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

26/02/2020


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

Stanleyparma en Stanleybet Malta

Rechtsgeleerde noten

  1. Cazet, Safia: Prestation de services - Jeux de hasard, Europe 2020, n° 4 Avril, Comm. 124 (FR)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Commissione tributaria provinciale di Parma - Italië

Onderwerp

  • Vrij verrichten van diensten
  • Vrijheid van vestiging

Betrokken bepalingen van nationaal recht

decreto legislativo 1998, Decreto Legislativo 504/1998 - Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288 - Articoloi 1, 5 e 3, 23/12/1998 legge 1998, Legge 288/1998 - Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 - articolo 1, comma 2, lettera b)., 03/08/1998 decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973 n° 600, Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 - Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi - articolo 64., 28/09/1973 Legge 13/12/2010 n° 220, Legge di Stabilità del 2011 (legge n. 220/2010) - Articolo 1, comma 66, lettera b)., 13/12/2010 Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 01/03/2006 n° 111, Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 111/2006 - Norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - articolo 2 e 16, 01/03/2006 Decreto del Presidente della Repubblica 18/04/1951 n° 581, Decreto del Presidente della Repubblica n. 581/1951 - Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di giuoco - articoli 20 e 23., 17/04/1951 decreto-legge 28/04/2009 n° 39, Decreto Legge 39/2009 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile - articolo 12, comma 1, lettera h)., 28/04/2009 legge 28/12/2015 n° 208, Legge n. 208/2015 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016) - articolo 1, comma 945., 28/12/2015 legge 23/12/2014 n° 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), Legge n. 190/2014 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015) - articolo 1, comma 644, lettera g)., 23/12/2014

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

première chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Toader

Advocaat-generaal

Tanchev

Procestaal/Procestalen

  • Italiaans

Taal/Talen van de conclusie

    Informatie niet beschikbaar