Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 21 november 2019

Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

Verzoek van de Hoge Raad der Nederlanden om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Modellen – Verordening (EG) nr. 6/2002 – Artikel 90, lid 1 – Voorlopige en beschermende maatregelen – Bevoegdheid van de nationale rechterlijke instanties van eerste aanleg – Exclusieve bevoegdheid van de in deze bepaling aangewezen rechtbanken

Zaak C-678/18


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
10/01/2020 Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
ECLI:EU:C:2019:998
21/11/2019 Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Conclusie
ECLI:EU:C:2019:760
18/09/2019 Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoek (PB)
04/01/2019 Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
Verzoek om een prejudiciële beslissing
05/11/2018 Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

gepubliceerd in de digitale Jurisprudentie (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
3 Procedures voor het Hof
  3.04 Prejudiciële verwijzing
    3.04.01 Adiëren van het Hof van Justitie
      3.04.01.02 Facultatieve en verplichte verwijzing
3 Procedures voor het Hof
  3.04 Prejudiciële verwijzing
    3.04.01 Adiëren van het Hof van Justitie
      3.04.01.02 Facultatieve en verplichte verwijzing
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.04 Gemeenschapsmodellen


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Informatie niet beschikbaar

Conclusie


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 05/11/2018

Datum van de conclusie

  • 18/09/2019

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

21/11/2019


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Arrest: PB C 27 van 27.01.2020, blz.7

Verzoek: PB C 25 van 21.01.2019, blz.26

Naam van de partijen

Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

Rechtsgeleerde noten

  1. Ringnalda, Allard: Voorlopige maatregelen niet exclusief in Den Haag : noot, Berichten industriële eigendom 2020 p.133-138 (NL)
  2. Verkade, Frederik D.W.: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 novembre 2019 : noot, Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2020 nº 25 p. 3375-3377 (NL)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Hoge Raad der Nederlanden - Nederland

Onderwerp

  • Algemene en slotbepalingen
  • Intellectuele, industriële en commerciële eigendom
  • - Tekeningen en modellen

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

quatrième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Vilaras

Advocaat-generaal

Campos Sánchez-Bordona

Procestaal/Procestalen

  • Nederlands

Taal/Talen van de conclusie

  • Spaans