Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 10 juni 2021

Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. tegen KM

Verzoek van de Sąd Rejonowy w Opatowie I Wydział Cywilny om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Kredietovereenkomsten voor consumenten – Richtlijn 2008/48/EG – Risico van een overmatige schuldenlast – Artikel 8 – Verplichting voor de kredietgever om de kredietwaardigheid van de consument na te gaan – Artikel 23 – Doeltreffend, evenredig en afschrikkend karakter van de sanctie voor niet-nakoming van deze verplichting

Zaak C-303/20


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
09/07/2021 Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg)
Arrest
ECLI:EU:C:2021:479
10/06/2021 Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg)
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Samenvatting
ECLI:EU:C:2021:479
10/06/2021 Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg)
Verzoek (PB)
18/09/2020 Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg)
Verzoek om een prejudiciële beslissing
08/07/2020 Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg)
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

nog niet gepubliceerd (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.18 Consumentenbescherming
    4.18.06 Consumentenkrediet
      4.18.06.024
18 null
  18.06 null
    18.06.02
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.18 Consumentenbescherming
    4.18.06 Consumentenkrediet
      4.18.06.06 Sancties


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 08/07/2020

Datum van de conclusie

Informatie niet beschikbaar

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

10/06/2021


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg)

Rechtsgeleerde noten

  1. Bartlitz, David: Kriterien der Sanktionierung einer Verletzung der Bonitätsprüfungspflicht : C-303/20, Ultimo Portfolio Investment (Luxemburg), Neue juristische Wochenschrift 2021 p. 3627-3630 (DE)
  2. Schagen, Esther A.G. van: Een doeltreffende, evenredige en afschrikwekkende sanctie voor schending van de kredietwaardigheidsplicht : HvJ EU 10 juni 2021, C-303/20 (Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) SA/KM), Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2022 p. 70-74 (NL)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Sąd Rejonowy w Opatowie - Polen

Onderwerp

  • Bescherming van consument
  • Onderlinge aanpassing van de wetgevingen

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

sixième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Toader

Advocaat-generaal

Pitruzzella

Procestaal/Procestalen

  • Pools

Taal/Talen van de conclusie

    Informatie niet beschikbaar