Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 16 januari 2014

Andreas Kainz tegen Pantherwerke AG

Verzoek van het Oberste Gerichtshof om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke en handelszaken – Verordening (EG) nr. 44/2001 – Productaansprakelijkheid – Product dat in een lidstaat wordt geproduceerd en in een andere lidstaat wordt verkocht – Uitlegging van begrip ‚plaats waar het schade brengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen’ – Plaats van de schadeveroorzakende gebeurtenis

Zaak C‑45/13


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex Link
Verzoek (PB)
03/05/2013 Kainz
Arrest (Samenvatting)
ECLI:EU:C:2014:7
16/01/2014 Kainz
Arrest
ECLI:EU:C:2014:7
16/01/2014 Kainz
Arrest (PB)
07/03/2014 Kainz
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

gepubliceerd in de digitale Jurisprudentie (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing – Oberste Gerichtshof – Uitlegging van artikel 5, punt 3, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB L 12, blz. 1) – Productaansprakelijkheid – Product dat in een lidstaat wordt geproduceerd en in een andere lidstaat wordt verkocht – Plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen – Situatie waarin de plaats waar de schade is ingetreden („Erfolgsort”) zich bevindt in de staat waar het product is geproduceerd – Uitlegging van het begrip „plaats van de schadeveroorzakende gebeurtenis” („Handlungsort”)

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.06 Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
    4.06.02 Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken
      4.06.02.01 Rechterlijke bevoegdheid , erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen - Burgerlijke en handelszaken


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

 • 28/01/2013

Datum van de conclusie

Informatie niet beschikbaar

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

16/01/2014


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Verzoek: PB C 147 van 25.05.2013, blz.2

Arrest: PB C 85 van 22.03.2014, blz.10

Naam van de partijen

Kainz

Rechtsgeleerde noten

 1. Idot, Laurence: Compétence en matière délictuelle et responsabilité des produits défectueux, Europe 2014 Mars Comm. nº 3 p.35-36 (FR)
 2. Dietze, Jan: EuGVVO: Zuständigkeit am Handlungsort in Produkt­haftungsfällen, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.234-235 (DE)
 3. Wagner, Eric: Der Ort des Inverkehrbringens ist für die Bestimmung des anwendbaren Rechts von zentraler Bedeutung, Betriebs-Berater 2014 p.661 (DE)
 4. De Clavière, Blandine: De la notion de fait dommageable en droit international privé européen et de la responsabilité du fait des produits défectueux..., Revue Lamy droit des affaires 2014 nº 92 p.60-63 (FR)
 5. Sujecki, Bartosz: Art. 5 Nr. 3 EuGVVO: In grenzüberschreitenden Produkthaftungsfällen ist Ort des ursächlichen Geschehens der Ort, an dem das Produkt hergestellt wurde - "Kainz", Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2014 p.94-95 (DE)
 6. Schmon, Christoph: "Handlungsort" in Produkthaftungssachen ist nur der Herstellungsort, Ecolex 2014 p.334-335 (DE)
 7. Wittwer, Alexander: Handlungs- und Erfolgsort bei internationaler Produkthaftung, European Law Reporter 2014 p.17-18 (DE)
 8. Strikwerda, L.: Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 nº 38/39 p.4612-4614 (NL)
 9. Lheureux, Ellyn: L'arrêt Kainz: le lieu de fabrication du produit défectueux pointé du doigt, Droit de la consommation 2014 p.57-67 (FR)
 10. Laazouzi, Malik: Cour de justice, 4e ch., 16 janvier 2014, Andreas Kainz, aff. C-45/13, ECLI:EU:C:2014:7, Jurisprudence de la CJUE 2014 (Ed. Bruylant - Bruxelles) 2014 p.804-806 (FR)
 11. Vanleenhove, Cedric ; De Bruyne, Jan: "Bike along, nothing to see here" -Hof van Justitie lokaliseert locus acti bij productaansprakelijkheid op de plaats waar het gebrekkige goed vervaardigd werd, Revue de droit commercial belge 2016 p.81-85 (NL)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Oberster Gerichtshof - Oostenrijk

Onderwerp

 • ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
 • - Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

 • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

quatrième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Safjan

Advocaat-generaal

Jääskinen

Procestaal/Procestalen

 • Duits

Taal/Talen van de conclusie

  Informatie niet beschikbaar