Link
Zaak C-471/13
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

Informatie niet beschikbaar

Onderwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing – Amtsgericht Rüsselsheim – Uitlegging van de artikelen 6, 7 en 8 van verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 295/91 (PB L 46, blz. 1) – Grote vertrekvertraging van het oorspronkelijk geboekte vlucht – Boeking van andere vlucht door de passagier tot vermindering van de vertraging – Recht op compensatie

Systematisch overzicht

Informatie niet beschikbaar


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Informatie niet beschikbaar

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 02/09/2013

Datum van de conclusie

Informatie niet beschikbaar

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

19/02/2014


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Doorhaling: PB C 184 van 16.06.2014, blz.24

Verzoek: PB C 344 van 23.11.2013, blz.45

Naam van de partijen

Link

Rechtsgeleerde noten

Informatie niet beschikbaarAnalytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Amtsgericht Rüsselsheim - Duitsland

Onderwerp

  • Vervoer

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

président de la Cour (Cour)

Rechter-rapporteur

Šváby

Advocaat-generaal

Sharpston

Procestaal/Procestalen

  • Duits

Taal/Talen van de conclusie

    Informatie niet beschikbaar