Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 18 marca 2021 r.

A. przeciwko Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Odesłanie prejudycjalne – Podatki pośrednie – VAT – Dyrektywa 2006/112/WE – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – Odliczenie podatku naliczonego z tytułu takiego nabycia – Wymogi formalne – Wymogi materialne – Termin złożenia deklaracji podatkowej – Zasada neutralności podatkowej i zasada proporcjonalności

Sprawa C-895/19


Góra strony Dokumenty dotyczące sprawy
Dokument Data Oznaczenia stron Dziedzina Curia EUR-Lex Link
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
04/12/2019 A. (Exercice du droit à déduction)
Skarga (Dz.U.)
31/01/2020 A. (Exercice du droit à déduction)
Wyrok
ECLI:EU:C:2021:216
18/03/2021 A. (Exercice du droit à déduction)
Wyrok (Dz.U.)
23/04/2021 A. (Exercice du droit à déduction)
Góra strony Analiza prawna orzeczenia lub sprawy

Zbiór Orzeczeń

dotychczas nieopublikowany (-ne) (Zbiór - część ogólna)

Przedmiot

Informacja niedostępna

Plan klasyfikacji systematycznej

1.
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.10 Przepisy podatkowe
    4.10.02 Harmonizacja przepisów podatkowych
      4.10.02.01 Podatek VAT
        4.10.02.01.08 Odliczenie i zwrot
          4.10.02.01.08.04 Sposób wykonywania prawa do odliczenia


Cytaty z orzecznictwa lub prawodawstwa

Uzasadnienie

Sentencja

Opinia

Informacja niedostępna


Daty

Data złożenia dokumentu wszczynającego postępowanie

  • 04/12/2019

Data opinii

Informacja niedostępna

Data rozprawy

Informacja niedostępna

Data ogłoszenia

18/03/2021


Odesłania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Informacja niedostępna

Oznaczenia stron

A. (Exercice du droit à déduction)

Komentarze doktryny

Informacja niedostępnaAnalityczne dane proceduralne

Pochodzenie pytania prejudycjalnego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach - Polska

Dziedzina

  • Podatki

Relewantne przepisy prawa krajowego

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, articles 1, 10, 13, et 13a; article 86, paragraphe 10b, point 2, sous b, et point 3 et article 86, paragraphe 10i tels qu'en vigueur à partir du 1er janvier 2017., 11/04/2004

Relewantne przepisy prawa międzynarodowego

Informacja niedostępna

Procedura i wynik

  • Odesłanie prejudycjalne

Skład orzekający

neuvième chambre (Cour)

Sędzia sprawozdawca

Jürimäe

Rzecznik generalny

Saugmandsgaard Øe

Język(i) postępowania

  • polski

Język(i) opinii

    Informacja niedostępna