Budějovický Budvar mod OHMI - Anheuser-Busch (BUDWEISER)
Sag T-58/04 (Forenet med sag(erne) T-53/04, T-54/04, T-55/04, T-56/04, T-58/04, T-59/04)
Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
21/07/2007 Budějovický Budvar mod OHMI - Anheuser-Busch (BUDWEISER)
Vis dokumenter i pdf-format
Dom
ECLI:EU:T:2007:167
12/06/2007 Budějovický Budvar mod OHMI - Anheuser-Busch (BUDWEISER)
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (oplysninger)
ECLI:EU:T:2007:167
12/06/2007 Budějovický Budvar mod OHMI - Anheuser-Busch (BUDWEISER)
Stævning (EUT/EFT)
17/04/2004 Budějovický Budvar mod OHMI - Anheuser-Busch (BUDWEISER)
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

Oplysningen er ikke tilgængelig

genstand

EF-varemærker – annullationssøgsmål indledt af indehaveren af retten til at bruge de beskyttede oprindelsesbetegnelser »BUDWEISER BIER«, »BUDWEISER BIER – BUDVAR«, »BUDWEISER BUDVAR« til at betegne øl, til prøvelse af afgørelse R 29/2002-2 truffet den 3. december 2003 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) vedrørende afslag på en klage over indsigelsesafdelingens afgørelse, hvorved denne forkastede indsigelsen mod registrering af ordmærket »BUDWEISER« for varer i klasse 9 og 14

Systematisk oversigt

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Konklusion

Oplysningen er ikke tilgængelig

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 10/02/2004

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

24/02/2005


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagens parter

Budějovický Budvar mod OHMI - Anheuser-Busch (BUDWEISER)

Retsvidenskabelige kommentarer

Oplysningen er ikke tilgængeligAnalytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Oplysningen er ikke tilgængelig

Emne

  Oplysningen er ikke tilgængelig

  Nationale retsforskrifter, der henvises til

  Oplysningen er ikke tilgængelig

  Internationale retsforskrifter, der henvises til

  Oplysningen er ikke tilgængelig

  Sagstype og sagens udfald

   Oplysningen er ikke tilgængelig

   Dommerkollegium

   Oplysningen er ikke tilgængelig

   Refererende dommer

   Oplysningen er ikke tilgængelig

   Generaladvokat

   Oplysningen er ikke tilgængelig

   Processprog

    Oplysningen er ikke tilgængelig

    Forslagets (forslagenes) originalsprog

     Oplysningen er ikke tilgængelig