A Bíróság ítélete (harmadik tanács), 2019. március 14.

Zsuzsanna Dunai kontra ERSTE Bank Hungary Zrt

A Budai Központi Kerületi Bíróság (Magyarország) által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

Előzetes döntéshozatal – Fogyasztóvédelem – A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek – 93/13/EGK irányelv – Az 1. cikk (2) bekezdése – A 6. cikk (1) bekezdése – Devizaalapú kölcsönszerződés – Árfolyamrés – Egy semmisnek nyilvánított tisztességtelen szerződési feltétel jogszabályi rendelkezéssel való helyettesítése – Árfolyamkockázat – A szerződésnek a tisztességtelen feltétel törlése utáni fennmaradása – Az egységes jogértelmezés nemzeti rendszere

C-118/17. sz. ügy


Az oldal tetejére Az üggyel kapcsolatos dokumentumok
Dokumentum Dátum A felek neve Tárgy Curia EUR-Lex
Ítélet (HL)
12/04/2019 Dunai
ítélet
ECLI:EU:C:2019:207
14/03/2019 Dunai
EUR-Lex szöveg kétnyelvű EUR-Lex szöveg
indítvány
ECLI:EU:C:2018:921
15/11/2018 Dunai
EUR-Lex szöveg kétnyelvű EUR-Lex szöveg
Kérelem (HL)
22/06/2017 Dunai
pdf nézet
Az oldal tetejére A határozat vagy az ügy jogi elemzése

Határozatok Tára

az elektronikus EBHT-ban közzétették (Általános EBHT)

Tárgy

Nincs információ

Rendszerezett osztályozás

1.
4 Az Európai Unió belpolitikája
  4.18 Fogyasztóvédelem
    4.18.04 Tisztességtelen feltételek
      4.18.04.054
18 null
  18.04 null
    18.04.014
18 null
  18.04 null
    18.04.00


Hivatkozások az ítélkezési gyakorlatra vagy jogszabályokra

Az indokolásban hivatkozva

Rendelkező rész

indítvány


Dátum

Az eljárást megindító irat benyújtásának időpontja

 • 07/03/2017

Az indítvány ismertetésének időpontja

 • 15/11/2018

A tárgyalás időpontja

Nincs információ

Kihirdetés időpontja

14/03/2019


Hivatkozások

A Hivatalos Lapban való közzététel

ítélet: HL C 155., 06.05.2019., 2o.

Kérelem/kereset: HL C 221., 10.07.2017., 2o.

A felek neve

Dunai

Kapcsolódó tanulmányok

 1. Hojnik, Janja: Razveljavitev kreditnih pogodb v tuji valuti zaradi varstva potrošnikov, Davčno-finančna praksa : davki, finance, zavarovalnistvo 2019 n° 04 p.24-27 (SL)
 2. Piekenbrock, Andreas: Fremdwährungskredite für Verbraucher: süßes Gift, Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union - GPR 2019 N°4 p.176-181 (DE)
 3. Tenenbaum, Aline: Les professionnels et le droit matériel de l'Union européenne : des clauses abusives aux pratiques commerciales déloyales, Revue des contrats 2019 p.122-126 (FR)
 4. Csaba, Lentner ; Pál Péter, Kolozsi: A magyar lakossági devizahitelezés egyes gazdasági és jogi kérdései az eu bírósági döntések tükrében, Európai jog 2019 00. szám p.28-33 (HU)
 5. Cazet, Safia: Protection des consommateurs - Clauses abusives et contrats de prêts, Europe 2019, n° 5 Mai, Comm. 216 (FR)
 6. Mattera, Rosa: Sul contratto di mutuo in valuta estera. Clausole abusive sul rischio di cambio, La nuova giurisprudenza civile commentata 2019 n. 6 p. 1189-1194 (IT)
 7. Pavillon, C.M.D.S.: Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2020 nº 3/4 p.93-96 (NL)
 8. Fejős, Andrea: Regulating the fairness of (loan) contracts: a case-note on OTP Bank and Dunai, Revue européenne de droit de la consommation 2020 p.353-362 (EN)Az eljárás adatai

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés forrása

Budai Központi Kerületi Bíróság - Magyarország

Tárgy

 • Fogyasztóvédelem
 • Jogszabályok közelítése

Érintett nemzeti jogi rendelkezések

Nincs információ

Érintett nemzetközi jogi rendelkezések

Nincs információ

Eljárás és eredmény

 • Előzetes döntéshozatal

Ítélkező testület

troisième chambre (Cour)

Előadó bíró

Prechal

Főtanácsnok

Wahl

Az eljárás nyelve(i)

 • magyar

Az indítvány nyelve(i)

 • francia