Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 25ης Οκτωβρίου 2017 (Αποσπάσματα)

Ελληνική Δημοκρατία κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ – Δαπάνες που αποκλείονται από τη χρηματοδότηση – Παρατυπίες στη διαπίστωση του ύψους των οφειλομένων ποσών – Καθυστερήσεις στη διαδικασία εισπράξεως των οφειλομένων ποσών – Έλλειψη δυνατότητας συμψηφισμού μεταξύ ταμείων – Προσδιορισμός του ποσού των τόκων – Αναλογικότητα – Δημοσιονομική διόρθωση κατ’ αποκοπήν – Άρθρα 31 έως 33 του κανονισμού (EK) 1290/2005 – Ατομικές περιπτώσεις

Υπόθεση T-26/16Πάνω μέρος σελίδας Έγγραφα της υποθέσεως
Έγγραφο Ημερομηνία Ονόματα των διαδίκων Θεματική κατηγορία Curia EUR-Lex
Απόφαση (ΕΕ)
24/11/2017 Ελλάδα κατά Επιτροπής
Βλ. έγγραφα pdf
Απόφαση
ECLI:EU:T:2017:752
25/10/2017 Ελλάδα κατά Επιτροπής
Απόφαση (αποσπάσματα)
ECLI:EU:T:2017:752
25/10/2017 Ελλάδα κατά Επιτροπής
Απόφαση (Περίληψη)
ECLI:EU:T:2017:752
25/10/2017 Ελλάδα κατά Επιτροπής
Προσφυγή (ΕΕ)
11/03/2016 Ελλάδα κατά Επιτροπής
Βλ. έγγραφα pdf
Πάνω μέρος σελίδας Νομική ανάλυση της αποφάσεως ή της υποθέσεως

Συλλογή της Νομολογίας

δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη (Γενική Συλλογή)

Αντικείμενο

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Σχέδιο συστηματικής κατατάξεως

1.
4 Εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  4.03 Γεωργία και αλιεία
    4.03.06 Χρηματοδότηση
4 Εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  4.03 Γεωργία και αλιεία
    4.03.06 Χρηματοδότηση
4 Εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  4.03 Γεωργία και αλιεία
    4.03.06 Χρηματοδότηση
3 Δικαστικές διαφορές
  3.02 Προσφυγή ακυρώσεως
    3.02.04 Λόγοι ακυρώσεως
      3.02.04.04 Παράβαση ουσιώδους τύπου


Παραπομπές στη νομολογία ή τη νομοθεσία

Σκέψεις που παραθέτουν

Διατακτικό

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Προτάσεις

Πληροφορία μη διαθέσιμη


Ημερομηνίες

Ημερομηνία καταθέσεως του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου

  • 22/01/2016

Ημερομηνία των προτάσεων

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ημερομηνία της επ’ακροατηρίου συζητήσεως

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ημερομηνία δημοσιεύσεως

25/10/2017


Παραπομπές

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση: ΕΕ C 424 από 11.12.2017, σ.30

Εισαγωγή της υποθέσεως: ΕΕ C 111 από 29.03.2016, σ.29

Ονόματα των διαδίκων

Ελλάδα κατά Επιτροπής

Επιστημονικός σχολιασμός

Πληροφορία μη διαθέσιμηΑναλυτικά στοιχεία της διαδικασίας

Δικαστήριο που υποβάλλει το προδικαστικό ερώτημα

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Θεματική κατηγορία

  • Γεωργία και Αλιεία
  • - Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)

Σχετικές διατάξεις εθνικού δικαίου

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Σχετικές διατάξεις διεθνούς δικαίου

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Διαδικασία και αποτέλεσμα

  • Προσφυγή ακυρώσεως : απόρριψη επί της ουσίας

Δικαστικός σχηματισμός

septième chambre (Tribunal)

Εισηγητής δικαστής

Kornezov

Γενικός Εισαγγελέας

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Γλώσσα(ες) διαδικασίας

  • ελληνική

Γλώσσα(ες) των προτάσεων

    Πληροφορία μη διαθέσιμη