Domstolens Dom (Femte Afdeling) af 20. februar 1997.

Commissioners of Customs and Excise mod DFDS A/S.

Anmodning om præjudiciel afgørelse: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Forenede Kongerige.

Sjette momsdirektiv - Særordning for rejsebureauer - Beskatningssted for tjenesteydelser.

Sag C-260/95.


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:1997:77
20/02/1997 Commissioners of Customs and Excise mod DFDS
Dom
ECLI:EU:C:1997:77
20/02/1997 Commissioners of Customs and Excise mod DFDS
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:1997:20
16/01/1997 Commissioners of Customs and Excise mod DFDS
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

1997 I-01005

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

1.
B Det Europæiske Fællesskab (EØF/EF)
  B-10 Fiskale bestemmelser
    B-10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      B-10.02.01 Merværdiafgift
        B-10.02.01.10 Særordninger
          B-10.02.01.10.03 Særordning for rejsebureauer


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 04/08/1995

Datoen for forslaget til afgørelse

 • 16/01/1997

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

20/02/1997


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 248 fra 23.09.1995, s.9

Dom: EUT C 108 fra 05.04.1997, s.6

Sagens parter

Commissioners of Customs and Excise mod DFDS

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. Schlienkamp, August: Leistungsort bei Reiseleistungen nach § 25 UStG, Umsatzsteuer-Rundschau 1997 p.161-166
 2. X: Revue de jurisprudence fiscale 1997 p.280
 3. Clément, Christine: La notion d'établissement stable en matière de TVA, Revue de jurisprudence fiscale 1997 p.296-298
 4. Novak, Meinhard: St. Galler Europarechtsbriefe 1997 p.156-158
 5. Van Hilten, M.E.: Vaste inrichting en BTW: (on)zelfstandig en niet onafhankelijk, Weekblad voor fiscaal recht 1997 p.1369-1376
 6. Martín Jiménez, Adolfo J.: Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 1998 p.133-136
 7. Daumas, Vincent: Lieu d'imposition à la TVA d'une prestation de services unique et non divisible consentie à plusieurs preneurs : prise en compte d'une entité économique, même dépourvue de la personnalité morale, distincte des personnes qui la composent, Revue de droit fiscal 2012 Comm. 295 p.41-45Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division - Det Forenede Kongerige

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

UK - Value Added Tax Act 1983, sections 6 and 8 The Value Added Tax (Tour Operators) Order 1987, art. 5, para. 2

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

cinquième chambre (Cour)

Refererende dommer

Puissochet

Generaladvokat

La Pergola

Processprog

 • engelsk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

 • italiensk