Arrest van het Hof (Grote kamer) van 10 mei 2017

H.C. Chavez-Vilchez e.a. tegen Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank e.a.

Verzoek van de Centrale Raad van Beroep om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikel 20 VWEU – Verblijfsrecht in een lidstaat als voorwaarde voor toegang tot een bijstandsuitkering en kinderbijslag – Derdelander die de daadwerkelijke dagelijkse zorg heeft voor zijn minderjarig kind dat staatsburger van die lidstaat is – Verplichting voor de derdelander om aan te tonen dat de andere ouder, staatsburger van die lidstaat, niet voor het kind kan zorgen – Weigering van verblijf waardoor het kind genoopt kan zijn het grondgebied van de lidstaat of zelfs het grondgebied van de Unie te verlaten

Zaak C-133/15


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
07/07/2017 Chavez-Vilchez e.a.
Zie pdf-documenten
Arrest
ECLI:EU:C:2017:354
10/05/2017 Chavez-Vilchez e.a.
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Arrest (Samenvatting)
ECLI:EU:C:2017:354
10/05/2017 Chavez-Vilchez e.a.
Conclusie
ECLI:EU:C:2016:659
08/09/2016 Chavez-Vilchez e.a.
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoek (PB)
08/05/2015 Chavez-Vilchez e.a.
Zie pdf-documenten
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

gepubliceerd in de digitale Jurisprudentie (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
1 De rechtsorde van de Europese Unie
  1.09 Non-discriminatie en burgerschap van de Unie
    1.09.03 Recht van toegang en verblijf
      1.09.03.01 Wijze van uitoefening van het recht van toegang en verblijf
1 De rechtsorde van de Europese Unie
  1.09 Non-discriminatie en burgerschap van de Unie
    1.09.03 Recht van toegang en verblijf
      1.09.03.01 Wijze van uitoefening van het recht van toegang en verblijf
1 De rechtsorde van de Europese Unie
  1.09 Non-discriminatie en burgerschap van de Unie
    1.09.03 Recht van toegang en verblijf
      1.09.03.01 Wijze van uitoefening van het recht van toegang en verblijf
1 De rechtsorde van de Europese Unie
  1.09 Non-discriminatie en burgerschap van de Unie
    1.09.03 Recht van toegang en verblijf
      1.09.03.01 Wijze van uitoefening van het recht van toegang en verblijf
1 De rechtsorde van de Europese Unie
  1.09 Non-discriminatie en burgerschap van de Unie
    1.09.03 Recht van toegang en verblijf
      1.09.03.01 Wijze van uitoefening van het recht van toegang en verblijf


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

 • 18/03/2015

Datum van de conclusie

 • 08/09/2016

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

10/05/2017


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Arrest: PB C 239 van 24.07.2017, blz.4

Verzoek: PB C 178 van 01.06.2015, blz.9

Naam van de partijen

Chavez-Vilchez e.a.

Rechtsgeleerde noten

 1. Klaasen, M.A.K.: Bij het vaststellen of er een afgeleid verblijfsrecht bestaat voor de ouder van een minderjarige Unieburger moet rekening worden gehouden met het recht op gezinsleven en het belang van het kind, Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2017 nº 1566-1568 (NL)
 2. Schrauwen, A.A.M.: Uitspraak Hof van Justitie van de Europese Unie, 10 mei 2017, zaak C-133/15, Chavez-Vilchez e.a. / Raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank e.a., Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2017 p.173-180 (NL)
 3. Monéger, Françoise: Le droit au séjour et aux prestations familiales des parents d'enfants citoyens européens, ressortissants d'États tiers, Revue de droit sanitaire et social 2017 p.671-677 (FR)
 4. Leboeuf, Luc: Arrêt « Chavez-Vilchez » : la nécessaire démonstration du lien de dépendance entre l’enfant mineur citoyen européen et son parent ressortissant de pays tiers, Journal de droit européen 2017 nº 242 p.321-322 (FR)
 5. Rigaux, Anne: Regroupement familial, Europe 2017 Juillet Comm. nº 255 p.25-26 (FR)
 6. Kroeze, H.: Belang van het kind staat centraal in de toepassing van Ruiz Zambrano, S.E.W. : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2017 p.483-485 (NL)
 7. Pfersich, Andreas: Ausweisung eines Flüchtlings wegen Unterstützung der PKK, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2017 p.459-469 (DE)
 8. Di Comite, Valeria: Derecho de residencia de los progenitores nacionales de terceros Estados e interés superior del niño "europeo". Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 10 de mayo de 2017 en el asunto Chávez-Vílchez, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2017 nº 58 p.1041-1058 (ES)
 9. Carlier, Jean-Yves ; Leboeuf, Luc: Droit européen des migrations, Journal de droit européen 2018 p.95-110 (FR)
 10. Staiano, Fulvia: Derivative residence rights for parents of Union citizen children under Article 20 TFEU: Chavez-Vilchez', Common Market Law Review 2018 p.225–241 (EN)
 11. Carlier, Jean-Yves ; Renaudière, Géraldine: Libre circulation des personnes dans l'Union européenne, Journal de droit européen 2018 p.141-151 (FR)
 12. Peyrl, Johannes: Kinderbetreuungsgeld für Drittstaatsangehörige, die aus der "Kernbestandsdoktrin" des EuGH ein Aufenthaltsrecht ableiten können, Das Recht der Arbeit 2018 p.234-236 (DE)
 13. Van Eijken, Hanneke ; Phoa, Pauline: Ths scope of article 20 TFEU clarified in Chavez-Vilchez : are the fundamental rights of minor EU citizens coming of age ?, European Law Review 2018 Vol.43, N°6 p.949-970 (EN)
 14. Benlolo Carabot, Myriam: Cour de justice, gde ch., 10 mai 2017, H. C. Chavez-Vilchez, aff. C-133/15, ECLI:EU:C:2017:354, Jurisprudence de la CJUE 2017, Bruylant, Bruxelles. Décisions et commentaires 2018, p. 241-254 (FR)
 15. Carlier, Jean-Yves ; Renaudière, Géraldine: Libre circulation des personnes dans l'Union européenne, Journal de droit européen 2019 p.166-175 (FR)
 16. Linden, Hanna van der ; Wilde, A.F. Dylano de: Chavez-Vilchez heeft alleen gevolgen voor Nederland en Verenigd Koninkrijk, Asiel en Migrantenrecht 2020 p.226-228 (NL)
 17. Besselsen, Elles A. ; Besten, Mirjam J. den: Vier jaar na Chavez-Vilchez : weinig perspectief op permanent verblijf in Nederland : C-133/15, Asiel en Migrantenrecht 2021 nº 9 p. 464-472 (NL)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Centrale Raad van Beroep - Nederland

Onderwerp

 • Burgerschap van de Unie

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

 • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

grande chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Rosas

Advocaat-generaal

Szpunar

Procestaal/Procestalen

 • Nederlands

Taal/Talen van de conclusie

 • Frans