Hotărârea Curții (Camera a doua) din 19 octombrie 2017

SC Paper Consult SRL împotriva Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Cluj-Napoca și a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa Năsăud

Cerere de decizie preliminară formulată de Curtea de Apel Cluj

Trimitere preliminară – Fiscalitate – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Drept de deducere – Condiții de exercitare – Articolul 273 – Măsuri naționale – Combaterea fraudei și a evaziunii fiscale – Factură emisă de un contribuabil declarat «inactiv» de administrația fiscală – Risc de fraudă – Refuzarea dreptului de deducere – Proporționalitate – Refuzul de a lua în considerare dovezi privind absența unei fraude sau a unei pierderi fiscale – Limitarea în timp a efectelor hotărârii care urmează a fi pronunțată – Lipsă

Cauza C-101/16


Sus Documente ale cauzei
Document Data Numele părților Materie Curia EUR-Lex
Hotărâre (JO)
24/11/2017 Paper Consult
Afișare documente pdf
Hotărâre
ECLI:EU:C:2017:775
19/10/2017 Paper Consult
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Hotărâre (Sumar)
ECLI:EU:C:2017:775
19/10/2017 Paper Consult
Concluzii
ECLI:EU:C:2017:413
31/05/2017 Paper Consult
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Cerere (JO)
29/04/2016 Paper Consult
Afișare documente pdf
Sus Analiza juridică a deciziei sau a cauzei

Repertoriul jurisprudenței

nepublicată încă (Repertoriul general)

Obiect

Informaţii nedisponibile

Plan de structurare sistematic

1.
4 Politica internă a Uniunii Europene
  4.10 Dispoziții fiscale
    4.10.02 Armonizarea legislațiilor fiscale
      4.10.02.01 Taxa pe valoare adăugată
        4.10.02.01.08 Deduceri și rambursări
          4.10.02.01.08.013
04 null
  04.03 null
    04.03.01


Citate din jurisprudență sau din legislație

Motive care citează

Dispozitiv

Concluzii


Data

Data depunerii cererii de sesizare a instanţei

  • 19/02/2016

Data concluziilor

  • 31/05/2017

Data ședinţei

Informaţii nedisponibile

Data pronunţării

19/10/2017


Trimiteri

Publicare în Jurnalul Oficial

Hotărâre: JO C 424 11.12.2017, p.3

Cerere: JO C 175 17.05.2016, p.9

Numele părților

Paper Consult

Comentarii din doctrină

  1. Sasu, Horațiu: TVA aferent unei facturi de la un contribuabil inactiv este DEDUCTIBIL!, Curierul Fiscal 2017 nº 10 p.383-389 (RO)
  2. Daniel, Élise: Droit à la déduction de TVA, Europe 2017décembre nº 12 p.35 (FR)
  3. Gazin, Fabienne: TVA, Europe 2018 avril nº 4 p.34-35 (FR)Date analitice procedurale

Originea întrebării preliminare

Curtea de Apel Cluj - România

Materie

  • Fiscalitate
  • - Taxa pe valoare adăugată

Dispoziții de drept național vizate

RO - Ordonanța Guvernului nr. 92 privind Codul de procedură fiscală, art. 78, alineatul 5 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, articolul 11, alineatele 11 si 12, articolul 21, alineatul 4, r) Ordinul președintelui ANAF nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi

Dispoziții de drept internațional vizate

Informaţii nedisponibile

Procedură și rezultat

  • Trimitere preliminară

Complet de judecată

deuxième chambre (Cour)

Judecător raportor

Rosas

Avocat general

Mengozzi

Limba/Limbile de procedură

  • română

Limba/Limbile concluziilor

  • franceză