Direktor na Glavna direktsia „Natsionalna politsia“ pri MVR - Sofia
Sag C-118/22
Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Anmodning (EUT/EFT)
22/04/2022 Direktor na Glavna direktsia „Natsionalna politsia“ pri MVR - Sofia
Anmodning om præjudiciel afgørelse
17/02/2022 Direktor na Glavna direktsia „Natsionalna politsia“ pri MVR - Sofia
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

Oplysningen er ikke tilgængelig

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Konklusion

Oplysningen er ikke tilgængelig

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 17/02/2022

Datoen for forslaget til afgørelse

 • 15/06/2023

Datoen for retsmødet

07/02/2023

Datoen for afsigelsen

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagens parter

Direktor na Glavna direktsia „Natsionalna politsia“ pri MVR - Sofia

Retsvidenskabelige kommentarer

Oplysningen er ikke tilgængeligAnalytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Varhoven administrativen sad - Bulgarien

Emne

 • område med frihed, sikkerhed og retfærdighed
 • - Retligt samarbejde i civile sager
 • - retligt samarbejde i straffesager
 • traktaternes principper, formål og opgaver
 • databeskyttelse

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Наказателен кодекс (Code pénal), art. 82, 85 et 88a Закон за Министерството на вътрешните работи (Loi sur le Ministère de l’Intérieur) Наредба за реда за извършване и снемане на полицейска регистрация (Ordonnance sur la procédure de l'enregistrement policier)

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

Oplysningen er ikke tilgængelig

Refererende dommer

Oplysningen er ikke tilgængelig

Generaladvokat

Pikamäe

Processprog

 • bulgarsk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  Oplysningen er ikke tilgængelig