Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 21 martie 2018

Dănuţ Podilă și alții împotriva Societății Naţionale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători“ SA Bucureşti și Costel Nicuşor Mucea împotriva SMDA Mureş Insolvency SRL

Cereri de decizie preliminară formulate de Curtea de Apel Cluj

Trimitere preliminară – Directiva 89/391/CEE – Securitatea și sănătatea lucrătorilor la locul de muncă – Încadrare ca loc de muncă care expune lucrătorii unor condiții speciale sau deosebite – Evaluare a riscurilor privind securitatea și sănătatea la locul de muncă – Obligații ale angajatorului

Cauzele conexate C-133/17 și C-134/17


Sus Documente ale cauzei
Document Data Numele părților Materie Curia EUR-Lex
Hotărâre (JO)
27/04/2018 Podilă și alții
Afișare documente pdf
Hotărâre
ECLI:EU:C:2018:203
21/03/2018 Podilă și alții
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Hotărâre (Informare)
ECLI:EU:C:2018:203
21/03/2018 Podilă și alții
Cerere (JO)
09/06/2017 Podilă și alții
Afișare documente pdf
Sus Analiza juridică a deciziei sau a cauzei

Repertoriul jurisprudenței

publicată în Repertoriul electronic (Repertoriul general - Secțiunea „Informări privind deciziile nepublicate”)

Obiect

Informaţii nedisponibile

Plan de structurare sistematic

1.
4 Politica internă a Uniunii Europene
  4.14 Politica socială
    4.14.05 Protecția securității și a sănătății lucrătorilor


Citate din jurisprudență sau din legislație

Motive care citează

Dispozitiv

Concluzii

Informaţii nedisponibile


Data

Data depunerii cererii de sesizare a instanţei

  • 14/03/2017

Data concluziilor

Informaţii nedisponibile

Data ședinţei

Informaţii nedisponibile

Data pronunţării

21/03/2018


Trimiteri

Publicare în Jurnalul Oficial

Hotărâre: JO C 166 14.05.2018, p.17

Cerere: JO C 202 26.06.2017, p.9

Numele părților

Podilă și alții

Comentarii din doctrină

Informaţii nedisponibileDate analitice procedurale

Originea întrebării preliminare

Curtea de Apel Cluj - România

Materie

  • Politica socială
  • Apropierea legislațiilor

Dispoziții de drept național vizate

Informaţii nedisponibile

Dispoziții de drept internațional vizate

Informaţii nedisponibile

Procedură și rezultat

  • Trimitere preliminară

Complet de judecată

dixième chambre (Cour)

Judecător raportor

Biltgen

Avocat general

Mengozzi

Limba/Limbile de procedură

  • română

Limba/Limbile concluziilor

    Informaţii nedisponibile