Arrest van het Hof (Grote kamer) van 5 april 2022

G.D. tegen The Commissioner of the Garda Síochána e.a.

Verzoek van de Supreme Court om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Verwerking van persoonsgegevens in de sector elektronische communicatie – Vertrouwelijkheid van communicaties – Aanbieders van elektronische-communicatiediensten – Algemene en ongedifferentieerde bewaring van verkeers‑ en locatiegegevens – Toegang tot bewaarde gegevens – Rechterlijke toetsing a posteriori – Richtlijn 2002/58/EG – Artikel 15, lid 1 – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1 – Mogelijkheid voor een nationale rechter om de werking in de tijd te beperken van een ongeldigverklaring van met het Unierecht onverenigbare nationale wetgeving – Geen

Zaak C-140/20


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
13/05/2022 Commissioner of An Garda Síochána
Arrest
ECLI:EU:C:2022:258
05/04/2022 Commissioner of An Garda Síochána
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Samenvatting
ECLI:EU:C:2022:258
05/04/2022 Commissioner of An Garda Síochána
Conclusie
ECLI:EU:C:2021:942
18/11/2021 Commissioner of An Garda Síochána
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoek (PB)
10/07/2020 Commissioner of An Garda Síochána
Verzoek om een prejudiciële beslissing
25/03/2020 Commissioner of An Garda Síochána
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

nog niet gepubliceerd (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.11 Informatie- en communicatietechnologie
      4.11.11.01 Telecommunicatie
1 De rechtsorde van de Europese Unie
  1.04 Grondrechten
    1.04.03 Grondrechten
      1.04.03.07 Eerbiediging van privéleven en van familie- en gezinsleven
1 De rechtsorde van de Europese Unie
  1.04 Grondrechten
    1.04.03 Grondrechten
      1.04.03.084
11 null
  11.11 null
    11.11.01
1 De rechtsorde van de Europese Unie
  1.04 Grondrechten
    1.04.03 Grondrechten
      1.04.03.07 Eerbiediging van privéleven en van familie- en gezinsleven
1 De rechtsorde van de Europese Unie
  1.04 Grondrechten
    1.04.03 Grondrechten
      1.04.03.084
11 null
  11.11 null
    11.11.01
1 De rechtsorde van de Europese Unie
  1.04 Grondrechten
    1.04.03 Grondrechten
      1.04.03.07 Eerbiediging van privéleven en van familie- en gezinsleven
1 De rechtsorde van de Europese Unie
  1.04 Grondrechten
    1.04.03 Grondrechten
      1.04.03.08 Bescherming van persoonsgegevens


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 25/03/2020

Datum van de conclusie

  • 18/11/2021

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

05/04/2022


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

Commissioner of An Garda Síochána

Rechtsgeleerde noten

  1. Simon, Denys: Droits fondamentaux - Protection des données, Europe Europe 2022, n° 6 Juin, comm. 186 (FR)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Supreme Court - Ierland

Onderwerp

  • Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
  • Telecommunicatie
  • Fundamentele rechten
  • - Handvest van de grondrechten

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

grande chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

von Danwitz

Advocaat-generaal

Campos Sánchez-Bordona

Procestaal/Procestalen

  • Engels

Taal/Talen van de conclusie

  • Spaans