HTB Neunte Immobilien Portfolio
Sag C-17/22
Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Anmodning (EUT/EFT)
29/04/2022 HTB Neunte Immobilien Portfolio
Anmodning om præjudiciel afgørelse
06/01/2022 HTB Neunte Immobilien Portfolio
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

Oplysningen er ikke tilgængelig

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Konklusion

Oplysningen er ikke tilgængelig

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

  • 07/01/2022

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagens parter

HTB Neunte Immobilien Portfolio

Retsvidenskabelige kommentarer

Oplysningen er ikke tilgængeligAnalytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Amtsgericht München - Tyskland

Emne

  • traktaternes principper, formål og opgaver
  • databeskyttelse

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Handelsgesetzbuch (HGB) Aktiengesetz (AktG) Wertpapierhandelsgesetz (WphG)

Handelsgesetzbuch (HGB), art. 162 Aktiengesetz (AktG), art. 127a Wertpapierhandelsgesetz (WphG), art. 33, par. 1, premier alinéa

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

  • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

Oplysningen er ikke tilgængelig

Refererende dommer

Oplysningen er ikke tilgængelig

Generaladvokat

Oplysningen er ikke tilgængelig

Processprog

  • tysk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

    Oplysningen er ikke tilgængelig