Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 9 iulie 2015

Radu Florin Salomie și Nicolae Vasile Oltean împotriva Direcției Generale a Finanțelor Publice Cluj

Cerere de decizie preliminară formulată de Curtea de Apel Cluj

Trimitere preliminară – Taxă pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Articolele 167, 168, 179 și 213 – Recalificare de către administrația fiscală națională a unei operațiuni drept activitate economică supusă TVA‑ului – Principiul securității juridice – Principiul protecției încrederii legitime – Reglementare națională care condiționează exercitarea dreptului de deducere de înregistrarea în scopuri de TVA a operatorului vizat și de depunerea unui decont de taxă

Cauza C-183/14


Sus Documente ale cauzei
Document Data Numele părților Materie Curia EUR-Lex
Hotărâre (JO)
21/08/2015 Salomie și Oltean
Afișare documente pdf
Hotărâre
ECLI:EU:C:2015:454
09/07/2015 Salomie și Oltean
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Hotărâre (Sumar)
ECLI:EU:C:2015:454
09/07/2015 Salomie și Oltean
Cerere (JO)
18/07/2014 Salomie și Oltean
Afișare documente pdf
Sus Analiza juridică a deciziei sau a cauzei

Repertoriul jurisprudenței

publicată în Repertoriul electronic (Repertoriul general)

Obiect

Informaţii nedisponibile

Plan de structurare sistematic

1.
1 Ordinea juridică a Uniunii Europene
  1.01 Izvoare ale dreptului Uniunii
    1.01.02 Principii generale ale dreptului
      1.01.02.041
01 null
  01.02 null
    01.02.041
01 null
  01.02 null
    01.02.031
01 null
  01.02 null
    01.02.03
1 Ordinea juridică a Uniunii Europene
  1.01 Izvoare ale dreptului Uniunii
    1.01.02 Principii generale ale dreptului
      1.01.02.04 Securitate juridică
4 Politica internă a Uniunii Europene
  4.10 Dispoziții fiscale
    4.10.02 Armonizarea legislațiilor fiscale
      4.10.02.01 Taxa pe valoare adăugată
        4.10.02.01.02 Erreur f_libelle_thesaurus
          4.10.02.01.02.03 Operațiuni taxabile
            4.10.02.01.02.03.004
10 null
  10.02 null
    10.02.01 null
      10.02.01.08 null
        10.02.01.08.01


Citate din jurisprudență sau din legislație

Motive care citează

Dispozitiv

Concluzii

Informaţii nedisponibile


Data

Data depunerii cererii de sesizare a instanţei

 • 11/04/2014

Data concluziilor

Informaţii nedisponibile

Data ședinţei

Informaţii nedisponibile

Data pronunţării

09/07/2015


Trimiteri

Publicare în Jurnalul Oficial

Hotărâre: JO C 294 07.09.2015, p.10

Cerere: JO C 253 04.08.2014, p.16

Numele părților

Salomie și Oltean

Comentarii din doctrină

 1. Carrasco González, Francisco M. ; García Heredia, Alejandro: Jurisprudencia del Tribunal de justicia de la Unión europea - impuesto sobre el valor añadido - Sentencia del Tribunal de justicia (sala séptima) de 9 de Julio de 2015, Salomie y Oltean, C-183/14, EU:C:2015:454, Revista española de Derecho Financiero 2015 n°168 p. 268-270 (ES)
 2. Mosbrucker, Anne-Laure: Droit à déduction de TVA, Europe 2015 Octobre Comm. nº 10 p.37 (FR)
 3. Mosbrucker, Anne-Laure: Droit à déduction de TVA, Europe 2015 Octobre Comm. nº 10 p.37 (FR)
 4. Sonetti, Enza: La prevalenza del profilo sostanziale in caso di violazione di obblighi formali in materia IVA, Rivista di diritto tributario internazionale 2015 p.257-279 (EN, IT)
 5. Poelmann, Eric: Salomie and Oltean. Need for express assurances from the tax authorities. VAT Directive precludes national legislation making the exercise of the right of deduction subject to the identification of the trader concerned for VAT purposes and to the filing of a tax return in respect of that tax. Court of Justice, Highlights & Insights on European Taxation 2016 nº 2 p.83 (EN)
 6. Cazet, Safia: TVA, Europe 2018 Mois avril nº 4 p.34 (FR)
 7. Ramdewar, Drishti: The good faith doctrine in EU VAT law : a new holy grail for the taxable person : cases C-354/03, C-183/14, C-384/04, International VAT Monitor 2022 nº 2 p. 1-8 (EN)Date analitice procedurale

Originea întrebării preliminare

Curtea de Apel Cluj (Cour d'appel de Cluj) - România

Materie

 • Fiscalitate
 • - Taxa pe valoare adăugată
 • Principiile, obiectivele și misiunile tratatelor

Dispoziții de drept național vizate

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, articles 771, 773, 125, 1251, 126, 127, 128, 141, 145, 146, 1471, 152, 153, 156 Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, privind Codul de procedură fiscală, articles 113, 115, 116 et 132

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, articles 771, 773, 125, 1251, 126, 127, 128, 141, 145, 146, 1471, 152, 153, 156 Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Norme metodologice), pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, points 2, 3, 5, 37, 45, 46, 48, 61, 62, 66, 79, 791 et 1512 - 1517 Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, privind Codul de procedură fiscală, articles 113, 115, 116 et 132

Dispoziții de drept internațional vizate

Informaţii nedisponibile

Procedură și rezultat

 • Trimitere preliminară

Complet de judecată

septième chambre (Cour)

Judecător raportor

Bonichot

Avocat general

Jääskinen

Limba/Limbile de procedură

 • română

Limba/Limbile concluziilor

  Informaţii nedisponibile