Определение на председателя на Съда от 9 декември 2015 г.

T. D. Rease и P. Wullems срещу College bescherming persoonsgegevens

Преюдициално запитване, отправено от Raad van State

Заличаване

Дело C-192/15


Нагоре Документи по делото
Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
Заличаване (ОВ)
12/02/2016 Rease и Wullems
Вж. pdf документи
Определение
ECLI:EU:C:2015:861
09/12/2015 Rease и Wullems
Текст EUR-Lex Двуезичен текст EUR-Lex
Искане (ОВ)
03/07/2015 Rease и Wullems
Вж. pdf документи
Нагоре Юридически анализ на решението или на делото

Сборник съдебна практика

Няма информация

Предмет

Няма информация

Систематично класифициране

Няма информация


Цитати от законодателството или от съдебната практика

Мотиви, цитиращи

Диспозитив

Няма информация

Заключение

Няма информация


Дати

Дата на подаване на документа за образуване на производството

  • 24/04/2015

Дата на заключението

Няма информация

Дата на съдебното заседание

Няма информация

Дата на обявяването

09/12/2015


Библиографски справки

Публикуване в Официален вестник

Заличаване: ОВ C 78 29.02.2016 г., стр.11

Искане: ОВ C 236 20.07.2015 г., стр.26

Име/наименование на страните

Rease и Wullems

Коментари в доктрината

Няма информацияАналитични данни за производството

Произход на преюдициалното запитване

Raad van State - Нидерландия

Област

  • Сближаване на законодателствата
  • Защита на данните

Посочени разпоредби на националното право

Няма информация

Посочени разпоредби на международното право

Няма информация

Производство и изход

  • Преюдициално запитване

Съдебен състав

président de la Cour (Cour)

Съдия докладчик

Fernlund

Генерален адвокат

Szpunar

Език/ци на производството

  • нидерландски

Език/ци на заключението

    Няма информация