Hotărârea Curții (Camera a treia) din 1 octombrie 2015

Smaranda Bara și alții împotriva Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și alții

Cerere de decizie preliminară formulată de Curtea de Apel Cluj

Trimitere preliminară – Directiva 95/46/CE – Prelucrarea datelor cu caracter personal – Articolele 10 și 11 – Informarea persoanelor vizate – Articolul 13 – Excepții și restricții – Transfer de către o autoritate a administrației publice a unui stat membru al unor date fiscale cu caracter personal în vederea prelucrării lor de către o altă autoritate a administrației publice

Cauza C-201/14


Sus Documente ale cauzei
Document Data Numele părților Materie Curia EUR-Lex
Hotărâre (JO)
30/10/2015 Bara și alții
Afișare documente pdf
Hotărâre
ECLI:EU:C:2015:638
01/10/2015 Bara și alții
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Hotărâre (Sumar)
ECLI:EU:C:2015:638
01/10/2015 Bara și alții
Concluzii
ECLI:EU:C:2015:461
09/07/2015 Bara și alții
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Cerere (JO)
27/06/2014 Bara și alții
Afișare documente pdf
Sus Analiza juridică a deciziei sau a cauzei

Repertoriul jurisprudenței

publicată în Repertoriul electronic (Repertoriul general)

Obiect

Informaţii nedisponibile

Plan de structurare sistematic

1.
3 Contencios
  3.04 Trimitere preliminară
    3.04.02 Competenţa Curţii de Justiţie
3 Contencios
  3.04 Trimitere preliminară
    3.04.02 Competenţa Curţii de Justiţie
4 Politica internă a Uniunii Europene
  4.11 Apropierea legislaţiilor
    4.11.01 Protecția datelor cu caracter personal


Citate din jurisprudență sau din legislație

Motive care citează

Dispozitiv

Concluzii


Data

Data depunerii cererii de sesizare a instanţei

 • 22/04/2014

Data concluziilor

 • 09/07/2015

Data ședinţei

Informaţii nedisponibile

Data pronunţării

01/10/2015


Trimiteri

Publicare în Jurnalul Oficial

Hotărâre: JO C 381 16.11.2015, p.5

Cerere: JO C 223 14.07.2014, p.5

Numele părților

Bara și alții

Comentarii din doctrină

 1. Daniel, Élise: Protection des données personnelles, Europe 2015 Décembre Comm. nº 12 p.12 (FR)
 2. Peyrou, Sylvie: La Cour de justice de l'Union européenne, à l'avant-garde de la défense des droits numériques, Journal de droit européen 2015 nº 224 p.395-398 (FR)
 3. Poelmann, Eric: Bara. Persons whose personal data are subject to transfer and processing between two public administrative bodies must be informed in advance. Court of Justice, Highlights & Insights on European Taxation 2016 nº 2 p.175 (EN)
 4. D'Ancona, Stefano: Trattamento dei dati personali, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2016 p.255-257 (IT)
 5. Chiuariu, Tudor: The fall between two stools. Preliminary assessment of the ECJ Bara Judgment' reception by the Administrative Courts of Romania when performing judicial review of the public integrity evaluations, Revista românã de drept comunitar 2016 nº 3 p.117-128 (EN)
 6. Metallinos, Nathalie: Données personnelles: la CJUE renforce les règles de protection, Dalloz IP / IT 2016 nº 1 p.47-50 (FR)
 7. Șandru, Daniel Mihail: Importanța trimiterilor preliminare în materia protecției datelor cu caracter personal. Cauze semnificative și experiențe românești, Revista română de drept al afacerilor 2017 nº 4 p.157-167 (RO)Date analitice procedurale

Originea întrebării preliminare

Curtea de Apel Cluj (Cour d'appel de Cluj) - România

Materie

 • Politica economică și monetară
 • Apropierea legislațiilor
 • Protecția datelor

Dispoziții de drept național vizate

Informaţii nedisponibile

Dispoziții de drept internațional vizate

Informaţii nedisponibile

Procedură și rezultat

 • Trimitere preliminară
 • Trimitere preliminară : nepronunțare asupra fondului

Complet de judecată

troisième chambre (Cour)

Judecător raportor

Fernlund

Avocat general

Cruz Villalón

Limba/Limbile de procedură

 • română

Limba/Limbile concluziilor

 • franceză