A. S.A.
Sprawa C-212/20
Góra strony Dokumenty dotyczące sprawy
Dokument Data Oznaczenia stron Dziedzina Curia EUR-Lex
Skarga (Dz.U.)
28/08/2020 A. S.A.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
12/05/2020 A. S.A.
Góra strony Analiza prawna orzeczenia lub sprawy

Zbiór Orzeczeń

Informacja niedostępna

Przedmiot

Informacja niedostępna

Plan klasyfikacji systematycznej

Informacja niedostępna


Cytaty z orzecznictwa lub prawodawstwa

Uzasadnienie

Informacja niedostępna

Sentencja

Informacja niedostępna

Opinia

Informacja niedostępna


Daty

Data złożenia dokumentu wszczynającego postępowanie

  • 12/05/2020

Data opinii

Informacja niedostępna

Data rozprawy

Informacja niedostępna

Data ogłoszenia

Informacja niedostępna


Odesłania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Informacja niedostępna

Oznaczenia stron

A. S.A.

Komentarze doktryny

Informacja niedostępnaAnalityczne dane proceduralne

Pochodzenie pytania prejudycjalnego

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie - Polska

Dziedzina

  • Zbliżanie ustawodawstw
  • Ochrona konsumentów

Relewantne przepisy prawa krajowego

Informacja niedostępna

Relewantne przepisy prawa międzynarodowego

Informacja niedostępna

Procedura i wynik

  • Odesłanie prejudycjalne

Skład orzekający

Informacja niedostępna

Sędzia sprawozdawca

Informacja niedostępna

Rzecznik generalny

Informacja niedostępna

Język(i) postępowania

  • polski

Język(i) opinii

    Informacja niedostępna