Meta Platforms m.fl. (Conditions générales d’utilisation d’un réseau social)
Sag C-252/21
Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:2022:704
20/09/2022 Meta Platforms m.fl. (Conditions générales d’utilisation d’un réseau social)
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Anmodning (EUT/EFT)
23/07/2021 Meta Platforms m.fl. (Conditions générales d’utilisation d’un réseau social)
Anmodning om præjudiciel afgørelse
22/04/2021 Meta Platforms m.fl. (Conditions générales d’utilisation d’un réseau social)
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

Oplysningen er ikke tilgængelig

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Konklusion

Oplysningen er ikke tilgængelig

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

  • 22/04/2021

Datoen for forslaget til afgørelse

  • 20/09/2022

Datoen for retsmødet

10/05/2022

Datoen for afsigelsen

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagens parter

Meta Platforms m.fl. (Conditions générales d’utilisation d’un réseau social)

Retsvidenskabelige kommentarer

Oplysningen er ikke tilgængeligAnalytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Oberlandesgericht Düsseldorf - Tyskland

Emne

  • traktaternes principper, formål og opgaver
  • databeskyttelse

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), L’art. 19 et 32

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

  • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

Oplysningen er ikke tilgængelig

Refererende dommer

Oplysningen er ikke tilgængelig

Generaladvokat

Rantos'

Processprog

  • tysk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

    Oplysningen er ikke tilgængelig