A Bíróság (negyedik tanács) 2005. október 6-i végzése.

Vajnai Attila elleni büntetőeljárás.

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Fővárosi Bíróság - Magyarország.

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - A hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének értelmezése - Nemzeti rendelkezés, amely büntetőeljárás terhe mellett tiltja az ötágú vöröscsillagot ábrázoló jelkép nagy nyilvánosság előtti használatát - A Bíróság hatáskörének hiánya.

C-328/04. sz. ügy


Az oldal tetejére Az üggyel kapcsolatos dokumentumok
Dokumentum Dátum A felek neve Tárgy Curia EUR-Lex
Végzés (HL)
14/01/2006 Vajnai
pdf nézet
Végzés
ECLI:EU:C:2005:596
06/10/2005 Vajnai
EUR-Lex szöveg kétnyelvű EUR-Lex szöveg
Végzés (Összefoglaló)
ECLI:EU:C:2005:596
06/10/2005 Vajnai
Kérelem (HL)
23/10/2004 Vajnai
pdf nézet
Az oldal tetejére A határozat vagy az ügy jogi elemzése

Határozatok Tára

2005 I-08577

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Fővárosi Bíróság – Az EU 6. cikkének és a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének értelmezése egy olyan nemzeti szabályozásra való tekintettel, amely büntetőeljárás terhe mellett megtiltja az ötágú vörös csillagot ábrázoló jelképnek a nagy nyilvánosság előtt történő közszemlére tételét.

Rendszerezett osztályozás

1.
A Közösségi jogrend
  A-01 Közösségi jogforrások
    A-01.02 Általános jogelvek
      A-01.02.01 Alapvető jogok
        A-01.02.01.00 Általánosságok
B Európai Közösség (EGK/EK)
  B-19 Jogviták
    B-19.04 Előzetes döntéshozatal
      B-19.04.02 A Bíróság joghatósága


Hivatkozások az ítélkezési gyakorlatra vagy jogszabályokra

Az indokolásban hivatkozva

Rendelkező rész

Nincs információ

indítvány

Nincs információ


Dátum

Az eljárást megindító irat benyújtásának időpontja

 • 28/07/2004

Az indítvány ismertetésének időpontja

Nincs információ

A tárgyalás időpontja

Nincs információ

Kihirdetés időpontja

06/10/2005


Hivatkozások

A Hivatalos Lapban való közzététel

Kérelem/kereset: HL C 262., 23.10.2004., 15o.

Végzés: HL C 10., 14.01.2006., 5o.

A felek neve

Vajnai

Kapcsolódó tanulmányok

 1. Lawson, Rick: Van rode sterren en roze driehoekjes, Nederlandse staatscourant 2005 nº 246 p.5 (NL)
 2. Bobek, Michal: Soudní dvůr Evropských společenství: Zákaz nošení rudé pěticípé hvězdy je mimo rámec komunitárního práva, Soudní rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2005 p.475-476 (CS)
 3. Brodecki, Zdzisław ; Koncewicz, Tomasz Tadeusz: Delimitacja prawa wspólnotowego w ramach "sądowej wspólnoty interesów" - glosa do postanowienia ETS z 6.10.2005 r. w sprawie C-328/04 Attila Vajnai, Europejski Przegląd Sądowy 2006 Vol.9 p.50-54 (PL)
 4. Mazák, J.: Uznesenie "Symboly totalitného režimu", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2007 p.16-17 (SK)
 5. Domahidi, Ákos: Politische Symbole und Meinungsäußerungsfreiheit - Der Weg des roten Sterns als politisches Symbol im gesamteuropäischen Grundrechtschutz, Europarecht 2009 p.410-422 (DE)
 6. Laurand, Andra: Euroopa Liidu liitumine inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga, Juridica: Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ajakiri 2013 nº IX p.676-690 (ET)Az eljárás adatai

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés forrása

Fővárosi Bíróság (Cour de Budapest) - Magyarország

Tárgy

 • Intézményi rendelkezések
 • A Szerződésekben foglalt elvek, célok és feladatok
 • a hátrányos megkülönböztetés tilalma

Érintett nemzeti jogi rendelkezések

1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről, art. 269 ter, par. 1

Érintett nemzetközi jogi rendelkezések

Nincs információ

Eljárás és eredmény

 • Előzetes döntéshozatal : elfogadhatatlanság miatti elutasítás

Ítélkező testület

quatrième chambre (Cour)

Előadó bíró

Schiemann

Főtanácsnok

Stix-Hackl

Az eljárás nyelve(i)

 • magyar

Az indítvány nyelve(i)

  Nincs információ