Ligue des droits humains (Vérification du traitement des données par l’autorité de contrôle)
Sag C-333/22
Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Anmodning (EUT/EFT)
12/08/2022 Ligue des droits humains (Vérification du traitement des données par l’autorité de contrôle)
Anmodning om præjudiciel afgørelse
20/05/2022 Ligue des droits humains (Vérification du traitement des données par l’autorité de contrôle)
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

Oplysningen er ikke tilgængelig

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Konklusion

Oplysningen er ikke tilgængelig

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

  • 20/05/2022

Datoen for forslaget til afgørelse

  • 15/06/2023

Datoen for retsmødet

29/03/2023

Datoen for afsigelsen

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagens parter

Ligue des droits humains (Vérification du traitement des données par l’autorité de contrôle)

Retsvidenskabelige kommentarer

Oplysningen er ikke tilgængeligAnalytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Cour d'appel de Bruxelles - Belgien

Emne

  • grundlæggende rettigheder
  • - Chartret om grundlæggende rettigheder
  • traktaternes principper, formål og opgaver
  • databeskyttelse

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Loi du 30/07/2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

  • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

Oplysningen er ikke tilgængelig

Refererende dommer

Oplysningen er ikke tilgængelig

Generaladvokat

Medinas

Processprog

  • fransk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

    Oplysningen er ikke tilgængelig