A Bíróság (ötödik tanács) szeptember 19.-i ítélete: 2002.

Republik Österreich kontra Martin Huber.

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Oberster Gerichtshof - Ausztria.

Mezőgazdaság - Jogalap.

C-336/00. sz. ügy


Az oldal tetejére Az üggyel kapcsolatos dokumentumok
Dokumentum Dátum A felek neve Tárgy Curia EUR-Lex
Ítélet (HL)
09/11/2002 Huber
pdf nézet
ítélet
ECLI:EU:C:2002:509
19/09/2002 Huber
EUR-Lex szöveg kétnyelvű EUR-Lex szöveg
Ítélet (Összefoglaló)
ECLI:EU:C:2002:509
19/09/2002 Huber
indítvány
ECLI:EU:C:2002:175
14/03/2002 Huber
EUR-Lex szöveg kétnyelvű EUR-Lex szöveg
Az oldal tetejére A határozat vagy az ügy jogi elemzése

Határozatok Tára

2002 I-07699

Tárgy

Nincs információ

Rendszerezett osztályozás

1.
B Európai Közösség (EGK/EK)
  B-03 Mezőgazdaság
    B-03.00 Általánosságok
      B-03.00.02 A mezőgazdaságra vonatkozó rendelkezések és a Szerződés általános szabályai
B Európai Közösség (EGK/EK)
  B-20 Az intézmények jogi aktusai
    B-20.00 Általánosságok
B Európai Közösség (EGK/EK)
  B-03 Mezőgazdaság
    B-03.07 Strukturális politika
      B-03.07.01 Az agrárstruktúra reformja: együttes fellépés
B Európai Közösség (EGK/EK)
  B-03 Mezőgazdaság
    B-03.07 Strukturális politika
      B-03.07.01 Az agrárstruktúra reformja: együttes fellépés
B Európai Közösség (EGK/EK)
  B-22 Pénzügyi rendelkezések
    B-22.02 A Közösségek saját forrásai
A Közösségi jogrend
  A-03 Közösségi jog és nemzeti jog
    A-03.02 A közösségi jog végrehajtása a nemzeti jogrendben
      A-03.02.00 Általános
B Európai Közösség (EGK/EK)
  B-03 Mezőgazdaság
    B-03.07 Strukturális politika
      B-03.07.01 Az agrárstruktúra reformja: együttes fellépés


Hivatkozások az ítélkezési gyakorlatra vagy jogszabályokra

Az indokolásban hivatkozva

Rendelkező rész

indítvány


Dátum

Az eljárást megindító irat benyújtásának időpontja

  • 14/09/2000

Az indítvány ismertetésének időpontja

  • 14/03/2002

A tárgyalás időpontja

Nincs információ

Kihirdetés időpontja

19/09/2002


Hivatkozások

A Hivatalos Lapban való közzététel

Kérelem/kereset: HL C 335., 25.11.2000., 32o.

ítélet: HL C 274., 09.11.2002., 12o.

A felek neve

Huber

Kapcsolódó tanulmányok

  1. Maffei, Paola: Il principio della tutela del legittimo affidamento nell'ordinamento comunitario, Diritto pubblico comparato ed europeo 2003 p.498-504Az eljárás adatai

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés forrása

Oberster Gerichtshof - Ausztria

Tárgy

  • Mezőgazdaság és halászat
  • - Agrárstruktúrák
  • Környezet

Érintett nemzeti jogi rendelkezések

AT - Landwirtschaftsgesetz 1992 Bundesgesetz über die Errichtung der Marktordnungsstelle "Agrarmarkt Austria" 1992 Marktordnungsgesetz 1985, Paragraph 103 Allgemeine Richtlinie für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln

Bundesgesetz, mit dem Maßnahmen zur Sicherung der Ernährung sowie zur Erhaltung einer flächendeckenden, leistungsfähigen, bäuerlichen Landwirtschaft getroffen werden (Landwirtschaftsgesetz 1992 - LWG) Bundesgesetz über die Errichtung der Marktordnungsstelle "Agrarmarkt Austria" (AMA-Gesetz 1992) Marktordnungsgesetz 1985, Paragraph 103 Verordnung des Bundesministers für Finanzen über Allgemeine Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln

Érintett nemzetközi jogi rendelkezések

Nincs információ

Eljárás és eredmény

  • Előzetes döntéshozatal

Ítélkező testület

cinquième chambre (Cour)

Előadó bíró

Wathelet

Főtanácsnok

Alber

Az eljárás nyelve(i)

  • német

Az indítvány nyelve(i)

  • német