Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 6 octombrie 2015

SC Capoda Import-Export SRL împotriva Registrului Auto Român și Benone-Nicolae Bejan

Cerere de decizie preliminară formulată de Tribunalul Cluj

Trimitere preliminară – Libera circulație a mărfurilor – Măsuri cu efect echivalent – Produse aflate în liberă circulație în Germania – Produse supuse unor controale de omologare în România – Certificat de conformitate pus la dispoziție de un distribuitor dintr‑un alt stat membru – Certificat considerat ca fiind insuficient pentru a permite libera comercializare a acestor produse – Principiul recunoașterii reciproce – Inadmisibilitate parțială

Cauza C-354/14


Sus Documente ale cauzei
Document Data Numele părților Materie Curia EUR-Lex
Hotărâre (JO)
06/11/2015 Capoda Import-Export
Afișare documente pdf
Hotărâre
ECLI:EU:C:2015:658
06/10/2015 Capoda Import-Export
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Hotărâre (Sumar)
ECLI:EU:C:2015:658
06/10/2015 Capoda Import-Export
Cerere (JO)
26/09/2014 Capoda Import-Export
Afișare documente pdf
Sus Analiza juridică a deciziei sau a cauzei

Repertoriul jurisprudenței

publicată în Repertoriul electronic (Repertoriul general)

Obiect

Informaţii nedisponibile

Plan de structurare sistematic

1.
3 Contencios
  3.04 Trimitere preliminară
    3.04.02 Competenţa Curţii de Justiţie
3 Contencios
  3.04 Trimitere preliminară
    3.04.02 Competenţa Curţii de Justiţie
4 Politica internă a Uniunii Europene
  4.02 Libera circulație a mărfurilor
    4.02.02 Interzicerea restricțiilor cantitative și a măsurilor cu efect echivalent
      4.02.02.02 Măsuri cu efect echivalent
        4.02.02.02.03 Licențe și declarații de import sau de export, certificate de conformitate etc.
4 Politica internă a Uniunii Europene
  4.02 Libera circulație a mărfurilor
    4.02.02 Interzicerea restricțiilor cantitative și a măsurilor cu efect echivalent
      4.02.02.03 Derogări
        4.02.02.03.00 Generalități


Citate din jurisprudență sau din legislație

Motive care citează

Dispozitiv

Concluzii

Informaţii nedisponibile


Data

Data depunerii cererii de sesizare a instanţei

  • 22/07/2014

Data concluziilor

Informaţii nedisponibile

Data ședinţei

Informaţii nedisponibile

Data pronunţării

06/10/2015


Trimiteri

Publicare în Jurnalul Oficial

Hotărâre: JO C 389 23.11.2015, p.9

Cerere: JO C 361 13.10.2014, p.5

Numele părților

Capoda Import-Export

Comentarii din doctrină

  1. Rigaux, Anne: Mesures d'effet équivalent, Europe 2015 Décembre Comm. nº 12 p.26-27 (FR)Date analitice procedurale

Originea întrebării preliminare

Tribunalul Cluj - România

Materie

  • Libera circulație a mărfurilor
  • - Restricții cantitative
  • - Măsuri cu efect echivalent
  • Apropierea legislațiilor

Dispoziții de drept național vizate

Informaţii nedisponibile

Dispoziții de drept internațional vizate

Informaţii nedisponibile

Procedură și rezultat

  • Trimitere preliminară

Complet de judecată

septième chambre (Cour)

Judecător raportor

Bonichot

Avocat general

Jääskinen

Limba/Limbile de procedură

  • română

Limba/Limbile concluziilor

    Informaţii nedisponibile