Ordonanța Curții (Camera a zecea) din 16 mai 2013

Hardimpex Kft, în lichidare, împotriva Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága

Fiscalitate – TVA – Directiva 2006/112/CE – Principiul neutralității fiscale – Drept de deducere – Refuz – Operațiuni suspecte – Fraude săvârșite în amonte – Sarcina probei

Cauza C-444/12


Sus Documente ale cauzei
Document Data Numele părților Materie Curia EUR-Lex
Cerere (JO)
18/07/2013 Hardimpex
Afișare documente pdf
Ordonanţă
ECLI:EU:C:2013:318
16/05/2013 Hardimpex
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Ordonanţă (Informare)
ECLI:EU:C:2013:318
16/05/2013 Hardimpex
Sus Analiza juridică a deciziei sau a cauzei

Repertoriul jurisprudenței

publicată în Repertoriul electronic (Repertoriul general - Secțiunea „Informări privind deciziile nepublicate”)

Obiect

Demande de décision préjudicielle - Fővárosi Törvényszék – Interpretarea Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7) – Deducerea taxei achitate aferente intrărilor – Livrare de emitentul facturii a unor bunuri de origine necunoscută – Comportament nelegal al altor întreprinderi care au intervenit anterior în lanțul livrărilor – Obligații probatorii ale autorității fiscale

Plan de structurare sistematic

1.
3 Contencios
  3.04 Trimitere preliminară
    3.04.00 Generalități
4 Politica internă a Uniunii Europene
  4.10 Dispoziții fiscale
    4.10.02 Armonizarea legislațiilor fiscale
      4.10.02.01 Taxa pe valoare adăugată
        4.10.02.01.08 Deduceri și rambursări
          4.10.02.01.08.01 Originea și sfera de aplicare a dreptului de deducere
4 Politica internă a Uniunii Europene
  4.10 Dispoziții fiscale
    4.10.02 Armonizarea legislațiilor fiscale
      4.10.02.01 Taxa pe valoare adăugată
        4.10.02.01.08 Deduceri și rambursări
          4.10.02.01.08.04 Norme care reglementează exercitarea dreptului de deducere
4 Politica internă a Uniunii Europene
  4.10 Dispoziții fiscale
    4.10.02 Armonizarea legislațiilor fiscale
      4.10.02.01 Taxa pe valoare adăugată
        4.10.02.01.08 Deduceri și rambursări
          4.10.02.01.08.01 Originea și sfera de aplicare a dreptului de deducere
4 Politica internă a Uniunii Europene
  4.10 Dispoziții fiscale
    4.10.02 Armonizarea legislațiilor fiscale
      4.10.02.01 Taxa pe valoare adăugată
        4.10.02.01.08 Deduceri și rambursări
          4.10.02.01.08.04 Norme care reglementează exercitarea dreptului de deducere


Citate din jurisprudență sau din legislație

Motive care citează

Dispozitiv

Concluzii

Informaţii nedisponibile


Data

Data depunerii cererii de sesizare a instanţei

  • 03/10/2012

Data concluziilor

Informaţii nedisponibile

Data ședinţei

Informaţii nedisponibile

Data pronunţării

16/05/2013


Trimiteri

Publicare în Jurnalul Oficial

Cerere: JO C 225 03.08.2013, p.55

Numele părților

Hardimpex

Comentarii din doctrină

  1. Rigaux, Anne: Procédure simplifiée. Où la Cour fait un usage intensif de l'article 99 de son règlement de procédure, Europe 2013 Juillet Comm. nº 7 p.30-31Date analitice procedurale

Originea întrebării preliminare

Fővárosi Törvényszék - Ungaria

Materie

  • Fiscalitate
  • - Taxa pe valoare adăugată

Dispoziții de drept național vizate

HU - Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 32. § (1) a) et 35. § (1) a)

Dispoziții de drept internațional vizate

Informaţii nedisponibile

Procedură și rezultat

  • Trimitere preliminară

Complet de judecată

dixième chambre (Cour)

Judecător raportor

Šváby

Avocat general

Mengozzi

Limba/Limbile de procedură

  • maghiară

Limba/Limbile concluziilor

    Informaţii nedisponibile