SC Volksbank România
Cauza C-571/11
Sus Documente ale cauzei
Document Data Numele părților Materie Curia EUR-Lex
Radiere (JO)
22/03/2013 SC Volksbank România
Afișare documente pdf
Ordonanţă
ECLI:EU:C:2012:726
16/11/2012 SC Volksbank România
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Cerere (JO)
13/01/2012 SC Volksbank România
Sus Analiza juridică a deciziei sau a cauzei

Repertoriul jurisprudenței

Informaţii nedisponibile

Obiect

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare - Tribunalul Comercial Cluj - Interpretarea articolului 4 alineatul (2) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO L 95, p. 29, Ediţie specială, 15/vol. 2, p. 273) și a articolului 2 alineatul (2) litera (a) și a articolului 3 litera (g) din Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului (JO L 133, p. 66) - Validitatea unei clauze referitoare la un „comision bancar de risc”, stipulată în contractele de credit garantate printr-o ipotecă - Evaluarea caracterului pretins abuziv al unei asemenea clauze în raport cu definiția „obiectului” și a „prețului” contractelor menționate - Criterii de apreciere

Plan de structurare sistematic

Informaţii nedisponibile


Citate din jurisprudență sau din legislație

Motive care citează

Informaţii nedisponibile

Dispozitiv

Informaţii nedisponibile

Concluzii

Informaţii nedisponibile


Data

Data depunerii cererii de sesizare a instanţei

  • 14/11/2011

Data concluziilor

Informaţii nedisponibile

Data ședinţei

Informaţii nedisponibile

Data pronunţării

16/11/2012


Trimiteri

Publicare în Jurnalul Oficial

Cerere: JO C 25 28.01.2012, p.35

Radiere: JO C 108 13.04.2013, p.18

Numele părților

SC Volksbank România

Comentarii din doctrină

Informaţii nedisponibileDate analitice procedurale

Originea întrebării preliminare

Tribunal Comercial Cluj (Tribunal du commerce de Cluj) - România

Materie

  • Apropierea legislațiilor
  • Protecția consumatorilor

Dispoziții de drept național vizate

RO - Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi și consumatori, art. 4 Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nº 50/2010, art. 36 et 95

Dispoziții de drept internațional vizate

Informaţii nedisponibile

Procedură și rezultat

  • Trimitere preliminară

Complet de judecată

huitième chambre (Cour)

Judecător raportor

Prechal

Avocat general

Mengozzi

Limba/Limbile de procedură

  • română

Limba/Limbile concluziilor

    Informaţii nedisponibile