Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 6. května 2010.

Axel Walz proti Clickair SA.

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona - Španělsko.

Letecká doprava - Montrealská úmluva - Odpovědnost dopravců za odbavená zavazadla - Článek 22 odst. 2 - Meze odpovědnosti za zničení, ztrátu, poškození nebo zpoždění dodávky zavazadel - Pojem ,újma‘ - Majetková a nemajetková újma.

Věc C-63/09.


Na začátek stránky Dokumenty k věci
Dokument Datum Jména účastníků řízení Oblast Curia EUR-Lex
Rozsudek (Úř. věst.)
03/07/2010 Walz
Viz dokumenty ve formátu pdf
Rozsudek (Shrnutí)
ECLI:EU:C:2010:251
06/05/2010 Walz
Rozsudek
ECLI:EU:C:2010:251
06/05/2010 Walz
Text v databázi EUR-Lex Dvojjazyčné zobrazení textu v databázi EUR-Lex
Stanovisko
ECLI:EU:C:2010:42
26/01/2010 Walz
Text v databázi EUR-Lex Dvojjazyčné zobrazení textu v databázi EUR-Lex
Žádost (Úř. věst.)
01/05/2009 Walz
Viz dokumenty ve formátu pdf
Na začátek stránky Právní analýza rozhodnutí nebo věci

Sbírka soudních rozhodnutí

2010 I-04239

Předmět

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Juzgado de lo Mercantil (Barcelona) – Výklad čl. 22 odst. 2 Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě (Montrealská úmluva), (rozhodnutí Rady 2001/539/ES, Úř. Věst. L 194, s. 39) – Příslušnost Soudního dvora – Výklad článku 3 nařízení Rady (ES) č. 2027/97 ze dne 9. října 1997 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod (Úř. Věst. L 285, s. 1) – Odpovědnost leteckého dopravce při letecké přepravě cestujících a jejich zavazadel – Meze v případě zničení, ztráty, poškození či zpoždění zavazadel – Hmotná a morální újma

Přehled systematického třídění

1.
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.07 Doprava
    4.07.05 Letecká doprava


Citace judikatury nebo právních předpisů

Odůvodnění citující

Výrok

Stanovisko


Data

Datum podání návrhu na zahájení řízení

 • 13/02/2009

Datum stanoviska

 • 26/01/2010

Datum jednání

Nedostupná informace

Datum vyhlášení

06/05/2010


Odkazy

Vyhlášení v Úředním věstníku

Žádost: Úř. věst. C 102, 01.05.2009, s.11

Rozsudek: Úř. věst. C 179, 03.07.2010, s.10

Jména účastníků řízení

Walz

Komentáře právní nauky

 1. Castellaneta, Marina: Il massimale fissato in caso di perdita del bagaglio comprende sia il danno morale che quello materiale, Guida al Diritto 2010 nº 22 p.96-98
 2. Tosi, Jean-Pierre: La Convention de Montréal sur la responsabilité du transporteur aérien relève de la compétence interprétative de la CJUE. En totalité?, Recueil Le Dalloz 2010 p.1762-1764
 3. Ofner, Helmut: Die betragsmäßige Deckelung der Haftung bei Verlust von Reisegeäpäck umfasst auch ideelle Schäden, Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales Privatrecht und Europarecht 2010 p.145
 4. Adobati, Enrica: La Corte di giustizia determina il limite di indennizzo dovuto dai vettori aerei ai passeggeri per la perdita del bagaglio, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2010 p.296-298
 5. Francisetti Brolin, Matteo M.: La Corte di giustizia riconosce (limitatamente) il danno morale per perdita del bagaglio nel trasporto aereo, Contratto e impresa / Europa 2010 p.881-886
 6. Chatzipanagiotis, Michail: Efarmoges Astikou Dikaiou 2010 p.855-857
 7. Papachronopoulos, N.: Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2010 p.1331-1332
 8. Koning, I.: Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2010 p.236-239
 9. Geneiataki, Sofia: Evropaion Politeia 2010 p.577-581
 10. Rueda Valdivia, Ricardo: Axel Walz c. Clickair, S.A.: ¿Voluntad de asegurar una interpretación uniforme del Convenio de Montreal en la UE o protección de los intereses de las compañías aéreas comunitarias en tiempos de crisis?, Diario La ley 2010 nº 7435 p.1-10
 11. Georgilas, Stratis: Nomologiakes exelixeis se zitimata efthynis aerometaforea. I periptosi katastrofis, apoleias, vlavis i kathysteriseos ton aposkevon, Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2011 p.164-170Procesní analytické údaje

Původ předběžné otázky

Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona - Španělsko

Oblast

 • Doprava

Uvedená ustanovení vnitrostátního práva

Nedostupná informace

Uvedená ustanovení mezinárodního práva

Nedostupná informace

Řízení a výsledek

 • Řízení o předběžné otázce

Soudní kolegium

troisième chambre (Cour)

Soudce zpravodaj

Malenovský

Generální advokát

Mazák

Jednací jazyk(y)

 • španělština

Jazyk(y) stanoviska

 • francouzština