Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 1 października 2019 r.

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. przeciwko Planet49 GmbH

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof

Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 95/46/WE – Dyrektywa 2002/58/WE – Rozporządzenie (UE) 2016/679 – Przetwarzanie danych osobowych i ochrona prywatności w sektorze łączności elektronicznej – Cookies – Pojęcie zgody osoby, której dane dotyczą – Oświadczenie o wyrażeniu zgody za pomocą zaznaczonego domyślnie okienka wyboru

Sprawa C-673/17


Góra strony Dokumenty dotyczące sprawy
Dokument Data Oznaczenia stron Dziedzina Curia EUR-Lex
Wyrok (Dz.U.)
22/11/2019 Planet49
Wyrok
ECLI:EU:C:2019:801
01/10/2019 Planet49
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Streszczenie
ECLI:EU:C:2019:801
01/10/2019 Planet49
Opinia
ECLI:EU:C:2019:246
21/03/2019 Planet49
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Skarga (Dz.U.)
09/03/2018 Planet49
Zobacz dokumenty pdf
Góra strony Analiza prawna orzeczenia lub sprawy

Zbiór Orzeczeń

opublikowany (- ne) w elektronicznym Zbiorze Orzeczeń (Zbiór Orzeczeń - część ogólna)

Przedmiot

Informacja niedostępna

Plan klasyfikacji systematycznej

1.
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.11 Technologie informacyjno-komunikacyjne
      4.11.11.01 Telekomunikacja
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.11 Technologie informacyjno-komunikacyjne
      4.11.11.01 Telekomunikacja
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.01 Ochrona danych osobowych
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.11 Technologie informacyjno-komunikacyjne
      4.11.11.01 Telekomunikacja


Cytaty z orzecznictwa lub prawodawstwa

Uzasadnienie

Sentencja

Opinia


Daty

Data złożenia dokumentu wszczynającego postępowanie

 • 30/11/2017

Data opinii

 • 21/03/2019

Data rozprawy

Informacja niedostępna

Data ogłoszenia

01/10/2019


Odesłania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Wyrok: Dz.U. C 413 od 09.12.2019, str.4

Wniosek: Dz.U. C 112 od 26.03.2018, str.9

Oznaczenia stron

Planet49

Komentarze doktryny

 1. Spittka, Jan: Erfordert der Einsatz von Cookies immer eine Einwilligung ?, Der Betrieb 2019 p.2850-2854 (DE)
 2. Péraldi Leneuf, Fabienne: Communications électroniques. Protection des données à caractère personnel, Europe 2019 Décembre Comm. nº 12 p.29-30 (FR)
 3. Duţu, Andrei: Regulamentul nr. 679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 (GDRP) şi modulele cookie: bifarea unui căsuţe nu echivalează cu exprimarea valabilă a consimţământului (Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, hotărârea preliminară din 1 octombrie 2019 pronunţată în cauza nr. C-673/17 Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbande - Verbraucherzentrale Bundesverband eV c. Planet49 GmbH, ECLI:EU:C:2019:801), Pandectele Romane: repertoriu trimestrial de jurisprudenta, doctrina si legislatie 2019 Vol. 5 p. 235-239 (RO)
 4. Le Maigat, Patrice: Cookies et consentement : une difficile digestion, Gazette du Palais 2019 nº 36 Jur. p. 21-23 (FR)
 5. Heyvaert, Brieuc: Entre consentement présumé et présomption de consentement forcé, commentaire de l’arrêt et des conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Planet49, Revue européenne de droit de la consommation 2020 p.397-413 (FR)
 6. Roerdink, Herwin: Verbraucherzentrale Bundesverband/Planet49 : zaak C‑673/17 : noot, Mediaforum: Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2020 nº 2 p. 61-62 (NL)
 7. Peyrou, Sylvie: Société de l’information, vie privée et protection des données à caractère personnel : des précisions attendues. CJUE G de ch. 24 septembre 2019, aff. C-507/17, Google LLC - CJUE G de ch. 24 septembre 2019, aff. C-136/17, GC e.a. - CJUE 1er octobre 2019, aff. C-673/17, Planet49 - CJUE 3 octobre 2019, aff. C-18/18, Eva Glawischnig-Piesczek c. Facebook Ireland Limited, Revue du droit de l'Union européenne 2020 nº 1, p. 210-219 (FR)
 8. Jansen, M.: HvJ EU 01-10-2019, C-673/17, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbande - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. tegen Planet49 GmbH : noot, Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2020 p. 96-100 (NL)
 9. Peyrou, Sylvie: Société de l’information, vie privée et protection des données à caractère personnel: des précisions attendues, Revue du droit de l'Union européenne 2020 nº 1 p. 210-219 (FR)
 10. Dommering, Egbert J.: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband eV tegen Planet49 GmbH : noot, Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2020 nº 13/14 p. 1671-1673 (NL)
 11. Wiedemann, Klaus: The ECJ's decision in Planet 49 (Case C-673/17): a cookie monster or much ado about nothing?, International Review of Intellectual Property and Competition Law 2020 p. 543-553 (EN)Analityczne dane proceduralne

Pochodzenie pytania prejudycjalnego

Bundesgerichtshof - Niemcy

Dziedzina

 • Ochrona danych
 • Zbliżanie ustawodawstw
 • Telekomunikacja
 • Zasady, cele i zadania określone w traktatach

Relewantne przepisy prawa krajowego

Informacja niedostępna

Relewantne przepisy prawa międzynarodowego

Informacja niedostępna

Procedura i wynik

 • Odesłanie prejudycjalne

Skład orzekający

grande chambre (Cour)

Sędzia sprawozdawca

Rosas

Rzecznik generalny

Szpunar

Język(i) postępowania

 • niemiecki

Język(i) opinii

 • angielski