Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 8ης Ιουνίου 2016

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού AE (ΔΕΗ) κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Κρατικές ενισχύσεις — Εικαζόμενη κρατική ενίσχυση που χορήγησε η Ελληνική Δημοκρατία προς την Αλουμίνιον ΑΕ με τη μορφή τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας κάτω του κόστους κατόπιν διαιτητικής απόφασης — Απόφαση με την οποία κρίθηκε ότι το μέτρο δεν αποτελεί ενίσχυση — Προσφυγή ακυρώσεως — Αίτηση παρεμβάσεως — Συμφέρον στην επίλυση της διαφοράς

Υπόθεση T-352/15


Πάνω μέρος σελίδας Έγγραφα της υποθέσεως
Έγγραφο Ημερομηνία Ονόματα των διαδίκων Θεματική κατηγορία Curia EUR-Lex
Διάταξη
ECLI:EU:T:2016:386
08/06/2016 DEI κατά Επιτροπής
Κείμενο EUR-Lex Δίγλωσσο κείμενο EUR-Lex
Προσφυγή (ΕΕ)
18/09/2015 DEI κατά Επιτροπής
Βλ. έγγραφα pdf
Πάνω μέρος σελίδας Νομική ανάλυση της αποφάσεως ή της υποθέσεως

Συλλογή της Νομολογίας

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Αντικείμενο

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Σχέδιο συστηματικής κατατάξεως

Πληροφορία μη διαθέσιμη


Παραπομπές στη νομολογία ή τη νομοθεσία

Σκέψεις που παραθέτουν

Διατακτικό

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Προτάσεις

Πληροφορία μη διαθέσιμη


Ημερομηνίες

Ημερομηνία καταθέσεως του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου

  • 29/06/2015

Ημερομηνία των προτάσεων

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ημερομηνία της επ’ακροατηρίου συζητήσεως

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ημερομηνία δημοσιεύσεως

08/06/2016


Παραπομπές

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ονόματα των διαδίκων

DEI κατά Επιτροπής

Επιστημονικός σχολιασμός

Πληροφορία μη διαθέσιμηΑναλυτικά στοιχεία της διαδικασίας

Δικαστήριο που υποβάλλει το προδικαστικό ερώτημα

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Θεματική κατηγορία

  • Ανταγωνισμός
  • - Κρατικές ενισχύσεις

Σχετικές διατάξεις εθνικού δικαίου

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Σχετικές διατάξεις διεθνούς δικαίου

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Διαδικασία και αποτέλεσμα

  • Προσφυγή ακυρώσεως

Δικαστικός σχηματισμός

troisième chambre élargie (Tribunal)

Εισηγητής δικαστής

Kreuschitz

Γενικός Εισαγγελέας

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Γλώσσα(ες) διαδικασίας

  • ελληνική

Γλώσσα(ες) των προτάσεων

    Πληροφορία μη διαθέσιμη