Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 9ης Φεβρουαρίου 2016

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ) κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Κρατικές ενισχύσεις — Καταγγελίες — Απορριπτικές αποφάσεις — Προκαταρκτική εκτίμηση της Επιτροπής — Τελική απόφαση — Κατάργηση της προσβαλλομένης πράξεως — Κατάργηση της δίκης

Υπόθεση T-639/14Πάνω μέρος σελίδας Έγγραφα της υποθέσεως
Έγγραφο Ημερομηνία Ονόματα των διαδίκων Θεματική κατηγορία Curia EUR-Lex
Διάταξη (ΕΕ)
18/03/2016 DEI κατά Επιτροπής
Βλ. έγγραφα pdf
Διάταξη
ECLI:EU:T:2016:77
09/02/2016 DEI κατά Επιτροπής
Κείμενο EUR-Lex Δίγλωσσο κείμενο EUR-Lex
Προσφυγή (ΕΕ)
24/10/2014 DEI κατά Επιτροπής
Βλ. έγγραφα pdf
Πάνω μέρος σελίδας Νομική ανάλυση της αποφάσεως ή της υποθέσεως

Συλλογή της Νομολογίας

δεν έχει δημοσιευθεί

Αντικείμενο

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Σχέδιο συστηματικής κατατάξεως

Πληροφορία μη διαθέσιμη


Παραπομπές στη νομολογία ή τη νομοθεσία

Σκέψεις που παραθέτουν

Διατακτικό

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Προτάσεις

Πληροφορία μη διαθέσιμη


Ημερομηνίες

Ημερομηνία καταθέσεως του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου

  • 22/08/2014

Ημερομηνία των προτάσεων

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ημερομηνία της επ’ακροατηρίου συζητήσεως

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ημερομηνία δημοσιεύσεως

09/02/2016


Παραπομπές

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διάταξη: ΕΕ C 118 από 04.04.2016, σ.32

Εισαγωγή της υποθέσεως: ΕΕ C 395 από 10.11.2014, σ.54

Ονόματα των διαδίκων

DEI κατά Επιτροπής

Επιστημονικός σχολιασμός

Πληροφορία μη διαθέσιμηΑναλυτικά στοιχεία της διαδικασίας

Δικαστήριο που υποβάλλει το προδικαστικό ερώτημα

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Θεματική κατηγορία

  • Ανταγωνισμός
  • - Κρατικές ενισχύσεις

Σχετικές διατάξεις εθνικού δικαίου

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Σχετικές διατάξεις διεθνούς δικαίου

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Διαδικασία και αποτέλεσμα

  • Προσφυγή ακυρώσεως : Κατάργηση δίκης
  • Αίτημα παρεμβάσεως : Κατάργηση δίκης

Δικαστικός σχηματισμός

quatrième chambre (Tribunal)

Εισηγητής δικαστής

Labucka

Γενικός Εισαγγελέας

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Γλώσσα(ες) διαδικασίας

  • ελληνική

Γλώσσα(ες) των προτάσεων

    Πληροφορία μη διαθέσιμη