Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 24 februari 2021

Liga Nacional de Fútbol Profesional tegen Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

Uniemerk – Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie – Beeldmerk El Clasico – Absolute weigeringsgronden – Geen onderscheidend vermogen – Beschrijvend karakter – Geen onderscheidend vermogen verkregen door het gebruik – Artikel 7, lid 1, onder b) en c), en lid 3, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder b) en c), en lid 3, van verordening (EU) 2017/1001]

Zaak T-809/19


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
16/04/2021 Liga Nacional de Fútbol Profesional/EUIPO (El Clasico)
Arrest
ECLI:EU:T:2021:100
24/02/2021 Liga Nacional de Fútbol Profesional/EUIPO (El Clasico)
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Arrest (Informatie)
ECLI:EU:T:2021:100
24/02/2021 Liga Nacional de Fútbol Profesional/EUIPO (El Clasico)
Verzoekschrift (PB)
10/01/2020 Liga Nacional de Fútbol Profesional/EUIPO (El Clasico)
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

niet gepubliceerd (Algemene Jurisprudentie - Deel "Informatie over de niet gepubliceerde beslissingen")

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.03 Merk van de Europese Unie
      4.11.03.01 Absolute weigeringsgronden
        4.11.03.01.03 Beschrijvende merken
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.03 Merk van de Europese Unie
      4.11.03.01 Absolute weigeringsgronden
        4.11.03.01.03 Beschrijvende merken
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.03 Merk van de Europese Unie
      4.11.03.01 Absolute weigeringsgronden
        4.11.03.01.03 Beschrijvende merken
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.03 Merk van de Europese Unie
      4.11.03.01 Absolute weigeringsgronden
        4.11.03.01.13 Onderzochte tekens
          4.11.03.01.13.02 Merken zonder onderscheidend vermogen
            4.11.03.01.13.02.02 Beeldmerken
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.03 Merk van de Europese Unie
      4.11.03.00 Algemeen
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.03 Merk van de Europese Unie
      4.11.03.01 Absolute weigeringsgronden
        4.11.03.01.00 Algemeen
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.03 Merk van de Europese Unie
      4.11.03.01 Absolute weigeringsgronden
        4.11.03.01.12 Verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.03 Merk van de Europese Unie
      4.11.03.01 Absolute weigeringsgronden
        4.11.03.01.12 Verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.03 Merk van de Europese Unie
      4.11.03.01 Absolute weigeringsgronden
        4.11.03.01.12 Verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Informatie niet beschikbaar

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 22/11/2019

Datum van de conclusie

Informatie niet beschikbaar

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

24/02/2021


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

Liga Nacional de Fútbol Profesional/EUIPO (El Clasico)

Rechtsgeleerde noten

Informatie niet beschikbaarAnalytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Informatie niet beschikbaar

Onderwerp

  • Intellectuele, industriële en commerciële eigendom
  • - Merken

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Beroep tot nietigverklaring : verwerping ten gronde

Rechtsprekende formatie

deuxième chambre (Tribunal)

Rechter-rapporteur

Tomljenović

Advocaat-generaal

Informatie niet beschikbaar

Procestaal/Procestalen

  • Spaans

Taal/Talen van de conclusie

    Informatie niet beschikbaar