Hotărârea Curții (Camera a noua) din 26 februarie 2015

Bogdan Matei și Ioana Ofelia Matei împotriva SC Volksbank România SA

Cerere de decizie preliminară formulată de Tribunalul Specializat Cluj

Directiva 93/13/CEE – Clauze abuzive în contractele încheiate între un vânzător sau furnizor și un consumator – Articolul 4 alineatul (2) – Aprecierea caracterului abuziv al clauzelor contractuale – Excluderea clauzelor referitoare la obiectul principal al contractului sau la caracterul adecvat al prețului sau remunerației, în măsura în care aceste clauze sunt exprimate în mod clar și inteligibil – Clauze care conțin un „comision de risc” perceput de creditor și care îl autorizează pe acesta, în anumite condiții, să modifice în mod unilateral rata dobânzii

Cauza C-143/13


Sus Documente ale cauzei
Document Data Numele părților Materie Curia EUR-Lex
Hotărâre (JO)
10/04/2015 Matei
Afișare documente pdf
Hotărâre
ECLI:EU:C:2015:127
26/02/2015 Matei
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Hotărâre (Sumar)
ECLI:EU:C:2015:127
26/02/2015 Matei
Cerere (JO)
31/05/2013 Matei
Afișare documente pdf
Sus Analiza juridică a deciziei sau a cauzei

Repertoriul jurisprudenței

publicată în Repertoriul electronic (Repertoriul general)

Obiect

Cerere de decizie preliminară - Tribunalul Specializat Cluj – Interpretarea art. 4 alin. (2) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol.2, p. 273) și a art. 2 alin. (2) litera (a) și a art. 3 litera (g) din Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului (JO L 133, p. 66) - Validitatea unei clauze referitoare la un comision bancar de risc, stipulată în contractele de credit garantate printro ipotecă - Aprecierea caracterului pretins abuziv al unei astfel de clauze în raport cu definiția obiectului și a prețului contractelor menționate - Criterii de apreciere

Plan de structurare sistematic

1.
3 Contencios
  3.04 Trimitere preliminară
    3.04.02 Competenţa Curţii de Justiţie
4 Politica internă a Uniunii Europene
  4.18 Protecția consumatorilor
    4.18.04 Clauze abuzive
      4.18.04.01 Domeniul de aplicare al reglementării
4 Politica internă a Uniunii Europene
  4.18 Protecția consumatorilor
    4.18.04 Clauze abuzive
      4.18.04.01 Domeniul de aplicare al reglementării


Citate din jurisprudență sau din legislație

Motive care citează

Dispozitiv

Concluzii

Informaţii nedisponibile


Data

Data depunerii cererii de sesizare a instanţei

  • 20/03/2013

Data concluziilor

Informaţii nedisponibile

Data ședinţei

Informaţii nedisponibile

Data pronunţării

26/02/2015


Trimiteri

Publicare în Jurnalul Oficial

Hotărâre: JO C 138 27.04.2015, p.4

Cerere: JO C 171 15.06.2013, p.15

Numele părților

Matei

Comentarii din doctrină

  1. Poillot, Élise: Cour de justice, 9e ch., 26 février 2015, Bogdan Matei et Ioana Ofelia Matei c/ SC Volksbank România SA, aff. C-143/13, ECLI:EU:C:2015:127, Jurisprudence de la CJUE 2015 (Ed. Bruylant - Bruxelles) 2015 p.727-732 (FR)
  2. Tereszkiewicz, Piotr: Kredyty walutowe w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia, Experientia docet, Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple (Wolters Kluwe, 2017) 2017, p. 1416-1428 (PL)Date analitice procedurale

Originea întrebării preliminare

Tribunalul Specializat Cluj (Tribunal de grande instance spécialisé de Cluj) - România

Materie

  • Apropierea legislațiilor
  • Protecția consumatorilor

Dispoziții de drept național vizate

Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi și consumatori, art. 4 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, art. 36 et 95 Legea nr. 288/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, art. 9³

Dispoziții de drept internațional vizate

Informaţii nedisponibile

Procedură și rezultat

  • Trimitere preliminară

Complet de judecată

neuvième chambre (Cour)

Judecător raportor

Prechal

Avocat general

Wahl

Limba/Limbile de procedură

  • română

Limba/Limbile concluziilor

    Informaţii nedisponibile